Ga naar de inhoud

Overzicht huidige privacywetgeving

In deze cursus krijgt u een overzicht van de huidige privacywetgeving. Wij beginnen met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en noemen aanpalende wetgeving. Wij gaan in op de basisbegrippen, de beginselen en de uitgangspunten van de AVG, de verschillende (privacy)rollen in een organisatie, de belangrijkste rechten van betrokkenen en verplichtingen van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers van persoonsgegevens.

De AVG vormt de basis van de toepassing van alle privacywet- en regelgeving. Grip hebben op de beginselen en betekenis van basisbegrippen is van groot belang om de AVG en de aanpalende wet- en regelgeving in de praktijk toe te kunnen passen. Aanpalende privacywet- en regelgeving vormen soms een aanvulling op de rechten en verplichtingen uit de AVG. Soms komen zij in de plaats ervan.

Introductie van de docenten:

Category:

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor diegenen die een functie van Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) ambiëren of al vervullen, danwel die een functie hebben waarvoor basiskennis van de AVG nodig is. Het is niet nodig dat deelnemers aan deze cursus een juridische achtergrond hebben. De cursisten maken zich het AVG-jargon eigen en vinden hun weg in de systematiek van de AVG.

Voor de FG is deze basiskennis essentieel voor het uitvoeren van de wettelijke taken. Voor andere functies, die te maken hebben met een deelaspect of deelaspecten van de AVG, is deze basiskennis ook nodig.

Wij denken daarbij niet alleen aan privacy officers en compliance managers en medewerkers. Een IT-architect heeft basiskennis nodig voor bijvoorbeeld het formuleren van non-functional requirements. Voor een CISO is de basiskennis onmisbaar bij het inrichten, uitvoeren en controleren van de informatiebeveiliging, maar ook voor zijn betrokkenheid bij het voeren van onderzoeken en assesments (DPIA’s). Voor een opleidingsmanager en trainingscoördinator is de basiskennis nodig voor het begeleiden van veranderingsprocessen om de AVG te laten beklijven in de organisatie. Voor (IT) Auditors is de basiskennis weer nodig voor het formuleren en uitwerken van controle doelstellingen en het implementeren van interne controles, uitvoeren van onderzoeken/ assessments (DPIA’s) en het uitvoeren van audits. Voor de genoemde rollen zijn verschillende leerpaden beschikbaar.

Doelen

De deelnemer ontwikkelt overzicht van en inzicht in de basisprincipes van de AVG en aanpalende privacywet- en regelgeving, is op de hoogte van de rechten van betrokkenen en de verplichtingen van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers en kan basisbegrippen en -beginselen toepassen.

Tijdens de workshop behandelen de docenten casussen en praktijkvoorbeelden, zodat de cursisten de wettelijke context kunnen duiden.

Cursuscategorie Formeel Juridisch

De cursus is een eerste kennismaking met het primaire doel van de AVG, namelijk het centraal stellen van de betrokkene die de regie krijgt over zijn eigen persoonsgegevens en de wijze waarop de AVG dat heeft geconcretiseerd en uitgewerkt in rechten en verplichtingen. De cursist legt een fundament voor het opbouwen van kennis voor het organiseren van het beschermen van persoonsgegevens in een bedrijf of instelling. Het leerpad ontwikkelt zich hierna verder naar het kunnen toepassen en duiden van jurisprudentie en boetebesluiten, het interpreteren van internationale ontwikkelingen en het kunnen plaatsen, duiden en toepassen van aanpalende wetgeving.

Organisatie van de training

Vanuit uw (persoonlijke) leeromgeving heeft u toegang tot de cursus. In deze leeromgeving vindt u de teksten van de AVG en aanpalende wetgeving en relevante literatuur en jurisprudentie. Daarnaast bevat de leeromgeving ook materiaal om u mee te nemen door de leerstof. Wij adviseren u om voorafgaand aan de cursus de leeromgeving te bezoeken. In de leeromgeving zijn diagnostische toetsen te vinden waarmee u uw kennisniveau kunt testen.

Tijdens een workshop lichten de docenten de theorie nader toe, behandelen zij een casus en bespreken zij praktijkvoorbeelden. Er is alle ruimte is voor het stellen van vragen. Na het volgen van de workshop kunt u vanuit uw leeromgeving een tentamen maken. Vanuit de leeromgeving koppelt de docent de resultaten vervolgens aan u terug.

Na het succesvol afronden van het tentamen blijft de cursus voor u beschikbaar. De docenten onderhouden de cursus zodat u altijd toegang heeft tot een cursus die actueel is.

De docenten

Ervaren juristen en advocaten verzorgen deze cursus. De docenten hebben een juridische achtergrond, ruime kennis van het privacyrecht waarin zij zich hebben gespecialiseerd en hebben veel ervaring met het beschermen van persoonsgegevens bij bedrijven en andere organisaties. Zo verlenen zij adviesdiensten, vervullen de rol van FG en verlenen juridische bijstand aan bedrijven die betrokken zijn in juridische procedures of onderzoeken door toezichthouders.

Aanmelden of offerte aanvragen

Wij bieden een deelnemer een persoonlijke leeromgeving aan, eventueel binnen een bedrijfsspecifieke leeromgeving, waarin het trainingsprogramma opleiding Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) toegankelijk is.

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur en het uitvoeren van een diagnostische toets 2 uur. Het volgen van de workshop is 4 uur op onze locatie. De cursus is van 10:00 tot 14:00 en het tentamen is 2 – 4 uur. Aantal PE-punten: 4.

Prijs: € 500, – excl. BTW.

Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met de servicedesk. Zij staan u graag te woord. Ga hier naar het overzicht met de trainingsprogramma’s en categorieën van andere cursussen.