Ga naar de inhoud

Heeft u advisering en/of ondersteuning nodig?

Het onder eigen regie ontwikkelen en beheren van bedrijfskennis vraagt om een doordachte aanpak. Veelal is bedrijfskennis essentieel voor het drijven van een succesvolle onderneming. 

  • Gebrekkige kennis bij interne en externe medewerkers ondermijnt de kwaliteit van de producten en diensten en werkt kosten in de hand; en
  • Het verspreiden van te veel kennis helpt concurrenten effectief met het bedrijf te concurreren. 

Regie over het samenstellen en uitdragen van bedrijfskennis ligt bij de bedrijfsleiding en het (afdelings)management. Het tactisch en operationeel uitvoeren van het uitdragen van bedrijfskennis ligt bij de ‘opleidingsmanager’, ‘trainingscoördinator’ en medewerkers zelf. De ruimte voor adviseren en ondersteunen van een bedrijf of instelling door onze professionals moet aansluiten bij de bedrijfscultuur en bedrijfsorganisatie.

Onze ervaring is dat bedrijven behoefte hebben met ons in overleg te treden en vraagstukken op het vlak van kennismanagement met ons willen bespreken. Wij delen graag onze ervaringen met het organiseren van kennismanagement. Ons referentiekader kan bestaan uit de afwegingen die wij hebben gemaakt bij het organiseren van het trainingsprogramma ‘beschermen van persoonsgegevens’, het plan van aanpak en de uitwerking daarvan.

Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken. Wij beantwoorden graag uw vragen, zoeken naar een juiste aanpak en helpen desgewenst de beoogde resultaten van het plan te realiseren.

Ondersteuning is dichtbij

Alle gebruikers van de leeromgeving hebben toegang tot de servicedesk, de kennisbank en het trainingsprogramma kennismanagement. Deze bronnen bevatten toegankelijke informatie gericht op het zelf opbouwen, beheren en toepassen van de leeromgeving en trainingsprogramma’s.

De leeromgeving en passende trainingsprogramma’s ondersteunen kennismanagement waarmee u de kenniscapaciteit van het management en de medewerkers van uw bedrijf versterkt. Regie over kennismanagementprocessen ligt bij de bedrijfsleiding, ‘opleidingsmanager’ en ‘trainingscoördinatoren’. Op afroep adviseren onze professionals het bedrijf en voeren tactisch en operationele taken uit.

Voorbeelden van ondersteuning zijn:

  • Opzetten, beheren en aanpassen van kennismanagement;
  • Inrichten en uitbouwen van uw leeromgeving waarbij ook wordt gekeken naar het opbouwen van de functionele organisatie en het toepassen van eventuele plug-in;
  • Ontwikkelen en beheren van trainingsprogramma’s (zowel generiek als specifiek);
  • Adviseren en ondersteunen ontwerpen trainingsprogramma’s. Hierbij kunnen vraagstukken spelen op het vlak van verandermanagement en didactische vormgeving; en
  • Beschermen van persoonsgegevens, zie hier.

Naarmate kennismanagement beter ondersteund wordt door de leeromgeving en trainingsprogramma’s neemt het bedrijfsbelang van kennismanagement toe. Het desgewenst kunnen terugvallen op een professionele organisatie voor het operationeel houden van de leeromgeving en trainingsprogramma’s is een essentiële waarborg. Onze professionals kunt u inzetten als een back-up als de eigen capaciteit tekortschiet.


Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Heeft u aanvullende wensen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vraag of verwijzen u door naar een professional die u verder kan helpen. Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl.