Ga naar de inhoud

AVG en HR

500

Werknemers hebben recht op hun privacy, werkgevers hebben belangen die daar mee kunnen botsen.  Geconfronteerd met een pandemie van enorme omvang hebben we met elkaar ondervonden welk spanningsveld dit kan opleveren.

In deze cursus wordt ingegaan op de rechten van werknemers en verplichtingen van werkgevers die voortvloeien uit de AVG en aanverwante wet- en regelgeving. U krijgt een overzicht van de verwerkingen van werknemers tijdens deze cursus. Welke gegevens mag een werkgever in zijn HR-dossiers verwerken, hoe om te gaan met de privacy van zieke werknemers, van sollicitanten.

Startmoment: dinsdag 6 februari 2024 van 10:00 tot 14:00.

Introductie van de docent:

Category:

Werkgevers moeten zich houden aan de bekende beginselen van art. 5 AVG (zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding, dataminimalisatie, integriteit en vertrouwelijkheid) en moeten altijd een grondslag hebben om werknemersgegevens rechtmatig te mogen verwerken. De PE-cursus belicht de diverse aandachtspunten van privacy op de werkvloer en heeft een praktische insteek. Zo is er aandacht voor de privacy van sollicitanten en zieke werknemers, maar ook voor de controle van werknemers door werkgevers (camera’s, pasjes, controle op drugs en alcohol). De PE-cursus is nuttig voor de FG die toeziet op de naleving van de AVG door de afdeling HR en hierover adviseert, maar ook voor de HR manager die meer kennis wil opdoen van de AVG en HR  en wil weten welke privacyregels er gelden op de werkvloer.

Tijdens de workshop wordt ingespeeld op de actualiteiten en is er volop ruimte voor het stellen van vragen. De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • AVG en HR
  • Verwerkingen in het kader van arbeidsverhoudingen
  • Rechten en verplichtingen werkgever en werknemer
  • Sollicitatiefase
  • De ziekte werknemer
  • Personeelsvolgsysteem en controle van werknemers

De FG kan met ingewikkelde situaties te maken krijgen, onder meer omdat hij of zij als toezichthouder is aangesteld bij de organisatie die zijn of haar salaris betaalt. Verstandig omgaan met het collusierisico is een uitdaging die elke FG in de praktijk tegenkomt. Intervisie is een professionele uitwisseling tussen professionals die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied en in vertrouwelijkheid dilemma’s aan elkaar willen voorleggen. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

De FG is een beroepsgroep in ontwikkeling die zowel brein als ruggengraat nodig heeft. Dit zou je kunnen omschrijven met de term ‘weerbaarheid’. Een FG dient naast de wet en het bestaande normenkader ook terug te kunnen vallen op collega FG’s en eengedragscode of gedragsregels. De werkgroep Ethiek heeft vijf kernwaarden geïdentificeerd die nodig zijn om de taken van een FG goed te kunnen uitvoeren: onpartijdigheid, professionaliteit, onafhankelijkheid, integriteit en vertrouwelijkheid. In deze module oefenen de deelnemers met casestudies en dilemma’s uit de praktijk rond het thema ethiek. Uit beroepsgroepen waar al gedragsregels gelden – zoals de advocatuur, accountants, medici en rechtspraak – worden voorbeelden geput.

In korte tijd op de hoogte worden gebracht over nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe ontwikkelingen? Wij verzorgen vakinhoudelijke onderwerpen die in een masterclass worden behandeld. Bijkomend voordeel is dat de masterclasses zeer open zijn opgezet, zodat u veel tijd en ruimte krijgt om uw eigen casus in te brengen.

Organisatie van de opleiding

Vanuit uw persoonlijke leeromgeving heeft u toegang tot deze cursus. Een ervaren jurist of advocaat met operationele kennis verzorgt deze cursus. Zij verzorgen het programma formeel juridisch en adviseren u de casussen te bestuderen voordat u deelneemt aan de workshop. In de cursus zijn diagnostische toetsen opgesteld waarmee u uw kennisniveau kunt testen. In de workshop leidt een docent u door de casussen en legt u situaties voor. U heeft de gelegenheid vraagstukken uit de praktijk aan de docent voor te leggen.

Na het volgen van de workshop bereidt de docent tentamenvragen voor die u vanuit uw leeromgeving kunt uitwerken en aan de docent aanbiedt.

Na het succesvol afronden van het tentamen blijft de cursus voor u beschikbaar. De docenten onderhouden de cursus en het staat u vrij hiervan kennis te nemen. Het is aan te bevelen om de drie jaar de workshop bij de cursus opnieuw te volgen.

De docenten

De docenten hebben een juridische achtergrond, voldoende kennis van het brede veld van het beschermen van persoonsgegevens en hebben ervaringen met het beschermen van persoonsgegevens bij bedrijven en instellingen (adviseren, vervullen van de rol van FG en of bijstaan van bedrijven in rechtszaken of uitvoeren van onderzoeken door de toezichthouder).

Aanmelding en investering

Wij bieden een cursist een persoonlijke leeromgeving op de bedrijfsspecifieke leeromgeving aan waarin de het programma opleiding functionaris voor gegevensbescherming toegankelijk is (cursist kan ook kiezen voor een persoonlijke leeromgeving van de leeromgeving van Duthler Academy).

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur en het uitvoeren van een diagnostische toets 2 uur. Het volgen van de workshop is 4 uur op onze locatie. De cursus is van 10:00 tot 14:00 en het tentamen is 2 – 4 uur. Aantal PE-punten: 4.

Neem contact op met de servicedesk als u vragen heeft.