Ga naar de inhoud

Toepassen en gebruiken

Een bedrijf gebruikt een bedrijfsspecifieke leeromgeving voor het bewustmaken en trainen van interne en externe medewerkers. Immers, alleen met goed opgeleide medewerkers kunnen bedrijfsactiviteiten effectief georganiseerd worden.

In de leeromgeving beheert de ‘opleidingsmanager’ de organisatiestructuur (bedrijfsentiteiten, organisatie-eenheid, afdelingen en rollen) en verbindt aan de rollen aangekochte en eigen relevante trainingsprogramma’s. Door een medewerker aan een rol te koppelen krijgt de medewerker de beschikking over een ‘persoonlijke’ leeromgeving.

Een trainingsprogramma bestaat uit categorieën van cursussen. Wij kunnen dat beschouwen als een bibliotheek. Wij onderkennen twee typen bibliotheken:

  1. Onze bibliotheek met categorieën van cursussen waaruit de trainingsprogramma’s kennismanagement en beschermen van persoonsgegevens zijn samengesteld. Een bedrijf kan gebruik maken van deze trainingsprogramma’s door afspraken te maken met de servicedesk; en
  2. De eigen bibliotheek van het bedrijf of samenwerkende bedrijven. In deze bibliotheek beheert het bedrijf zelf categorieën van cursussen en de daaruit opgebouwde trainingsprogramma’s. De ‘opleidingsmanager’ heeft slechts toegang tot dit type bibliotheek omdat de trainingsprogramma’s aan te merken zijn als bedrijfsgeheimen.

Rollenstructuur

Wij hebben een generieke rollenstructuur opgenomen dat door een ‘opleidingsmanager’ kan worden uitgebreid. In US001 brengt de Functionality Board een koppeling tot stand tussen de leeromgeving en de systemen SBC Managementsysteem en het informatie ecosysteem van MYOBI. 

Het doel van deze koppeling is het geautomatiseerd kunnen opbouwen en beheren van de juridische en functionele structuur van de bedrijfsorganisatie waarbij wij gebruik maken van bedrijfsgegevens uit authentieke bronnen zoals deze beheerd worden door de Kamers van Koophandel. Ook de Functionality Board heeft zich als doel gesteld een koppeling te leggen tussen de leeromgeving en administratieve systemen waardoor interne en externe medewerkers geautomatiseerd op de juiste wijze in de structuur van de leeromgeving opgenomen kunnen worden.

Logistiek

Wij maken, in samenwerking met eFaktor, voor de leeromgeving gebruik van het Leer Management Systeem (LMS), Moodle Workplace. In de leeromgeving hebben wij rollen voor de leiding, het management en medewerkers per afdeling uitgewerkt. Een bedrijf kan fijnmazig doelgroepen voor trainingen aangeven.

Wij hebben een trainingsprogramma voor het ‘beschermen van persoonsgegevens’ uitgewerkt. Een bedrijf kan van het programma gebruikmaken of zelf programma’s ontwikkelen en beheren. Het is mogelijk dat een bedrijf – na goedkeuring door de ‘examencommissie’ – een eigen trainingsprogramma aanbiedt aan gebruikers van leeromgevingen.

In de leeromgeving staan het bedrijf én de medewerkers centraal. Het bedrijf wenst de kennis bij medewerkers op het gewenste niveau te houden én de medewerker wenst regie te houden over de eigen kennisontwikkeling. Dit doordat:

  • De bedrijfsleiding en het afdelingsmanagement permanent zijn geïnformeerd over het bedrijfs- en afdelingskennisniveau. Op basis van deze managementinformatie neemt het management gefundeerde maatregelen het kennisniveau te organiseren; en
  • De medewerker de beschikking heeft over een eigen leeromgeving waarin rolgedreven het management trainingsprogramma’s aanbiedt.

Veelal wijst het management een ‘trainingscoördinator’ aan die de operationele organisatie van kennismanagement organiseert. Voor het ontwikkelen en beheren van eigen trainingen wijst de bedrijfsleiding een ‘opleidingsmanager’ aan. De genoemde rollen zijn opgenomen in de leeromgeving.

Bibliotheken managen

Trainingsprogramma’s zijn bedrijfsgeheimen in de zin van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Zij blijven beter bewaard als een bedrijf zelf de bibliotheek met categorieën van cursussen en de trainingsprogramma’s beheert. Voor het organiseren van deze activiteit schat een bedrijf in of er voldoende capaciteit aanwezig is voor:

  • Het ontwikkelen van categorieën van cursussen en trainingsprogramma’s;
  • Het samenwerken met bedrijven met een vergelijkbare kennis en trainingsvraag; en
  • Het uitwerken van het volledige trainingsprogramma of slechts zorgen voor de content van het programma.

Het ontwikkelen en beheren van cursussen en trainingsprogramma’s is een vraagstuk van toewijzen van schaarse middelen (tijd en geld). Zijn er trainingsprogramma’s nodig voor het opbouwen van bewustzijn en kennis van algemene onderwerpen dan zal een bedrijf beperkte middelen in de trainingsprogramma’s willen investeren.

Gaat het om het toepassen en beschermen van bedrijfsgeheimen, dan zal de bedrijfsleiding bereid zijn noodzakelijke investeringen te doen om de bedrijfscontinuïteit te beschermen.

Er is veel meer te vertellen!

Het gebruiken van een leeromgeving met bewustwordings- en trainingsprogramma’s biedt een bedrijf een aantrekkelijke waardepropositie en onmiddellijk te benutten resultaten, zie de blog: ‘Bewustwording creëren voor verandering‘. Wij kunnen ook zeggen dat met behulp van een leeromgeving en programma’s een bedrijf haar kennismanagent organiseert. 

In aanloop naar een succesvolle implementatie en beheer van uw eigen leeromgeving is het verstandig de doelen en eisen op een rij te zetten. Wat zijn de verwachtingen en wat is de businesscase? Wij willen graag onze leermomenten met u delen en u desgewenst introduceren bij bedrijven die gebruikmaken van een leeromgeving op basis van Moodle Workplace.

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Heeft u aanvullende wensen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vraag of verwijzen u door naar een professional die u verder kan helpen. Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl.