Meteen naar de inhoud

Trainingsprogramma Beschermen van Persoonsgegevens

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, 2016) beschermt de rechten van betrokkenen (personen) door verplichtingen bij verwerkingsverantwoordelijken (bedrijven en instellingen) op te leggen. Het toezicht, uitspraken van rechters en nieuwe wetgeving maken het voor personen en bedrijven duidelijk welke rechten uitgeoefend kunnen worden en aan welke verplichtingen voldaan moet worden.

Dit trainingsprogramma behandelt alle facetten van de wet vanuit het perspectief van de betrokkene (persoon), de verwerkingsverantwoordelijke (het bedrijf) en de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). 

Wij verzorgen de volgende programma’s

Privacy bewustwording op de werkvloer

Waarom is het beschermen van persoonsgegevens belangrijk voor mijn positie en wat heeft het bedrijf eraan? 

In house training(en)

Wij begrijpen waarom beschermen van persoonsgegevens belangrijk is voor het effectief functioneren van het bedrijf. Geef mij meer achtergrond en handvatten gegevens effectief te beschermen. 

Opleiding Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)

Ik wil de rol van de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) vervullen. De opleiding geeft mij de context en aantoonbaar de kennis voor het goed vervullen van de rol van FG. 

Masterclasses

De scope en reikwijdte van het wettelijk kader beschermen persoonsgegevens en het operationaliseren van het effectief beschermen van (persoons)gegevens creëert een omvangrijke verzameling van masterclasses. 

PE-programma

Register FG”s dienen elk jaar een minimum aan aantal PE-punten te behalen. Het PE-programma van Duthler Academy zorgt ervoor dat deze professionals elk jaar weer aan hun punten komen.

Kennisgroepen

Medewerkers uit een specifieke sector spreken af in een kennisgroep waarin actuele onderwerpen op het vlak van het beschermen van persoonsgegevens worden besproken.

Laatste nieuws over het beschermen van persoonsgegevens

FG, wat moet je ermee? Kwaliteitstitel voor de FG: de Register FG

Door: Caroline Willemse met bijdragen van deelnemers van de werkgroep Ethiek. Borging van kwaliteit …

Boete Booking.com voor te laat melden datalek

Aanleiding Booking.com heeft een bestuurlijke boete van € 475.000 opgelegd gekregen van de Autoritei…

De rol van de FG bij AP-onderzoeken

De tennisbond KNLTB verwijt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat men de Functionaris voor Gegeven…


Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl. Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseur.