Meteen naar de inhoud

Implementeren en beheren van uw leeromgeving

Het opbouwen van uw leeromgeving in Moodle Workplace vraagt enige voorbereiding en planning. Het begint met de vraag: “Wat wilt u bereiken met uw bedrijfsspecifieke leeromgeving?” en “Wat zijn uw eisen aan de leeromgeving?”. Wij hebben deze vragen aan bedrijven gesteld en kregen de volgende reacties:

 • ‘Wij willen aantoonbaar aan de eisen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voldoen. Bij het SBC Managementsysteem hebben we de beschikking gekregen over een leeromgeving inclusief een privacy bewustwordingsprogramma. Zo kunnen we aantoonbaar de kennis van de medewerkers op het gewenste niveau brengen.’
 • ‘Wij willen de leeromgeving met zelf ontwikkelde programma’s in zetten voor het trainen van onze medewerkers’;
 • “Het ADKAR-model spreekt ons aan. Wij willen de bedrijfsspecifieke leeromgeving met zelf ontwikkelde programma’s inzetten voor het ondersteunen van veranderingsprocessen.’

Het implementeren van de leeromgeving en trainingsprogramma’s pakken bedrijven veelal projectmatig aan.

Wat zijn de implementatiedomeinen?

Het doel van het implementatieproject is om te zorgen dat de leeromgeving technisch en functioneel wordt opgeleverd zodat uw medewerkers online kunnen leren. Ook moet de implementatie geborgd zijn in de organisatie. Een goede implementatie bestaat uit drie domeinen:

 • Technische implementatie
 • Functionele implementatie
 • Kennismanagement implementatie
Technische implementatie

Wij beginnen het project met een technische implementatie. Dit omvat de installatie en configuratie van uw leeromgeving in Moodle Workplace onder een (sub)domein (URL) dat door u wordt bepaald en aangemaakt. Uw websitebeheerder maakt een specifieke URL aan voor de leeromgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende url’s:

 • leeromgeving.klantnaam.nl
 • learning.klantnaam.nl
 • kennismanagement.klantnaam.nl

Wij starten met de ontwikkeling van een thema in de huisstijl van uw bedrijf of instelling. Het succes van de website wordt mede bepaald door de dagelijkse ervaring van uw medewerkers. Een vloeiende overgang van uw website naar de Moodle site zorgt voor herkenning bij de gebruikers. Ook is uw leeromgeving een visitekaartje naar uw klanten en/of medewerkers.

Het is mogelijk een koppeling met een HR-systeem of ander systeem te maken. Ook integraties met webshops, authenticatieservers of Identity Hubs worden gerealiseerd. 

Toewijzen van rollen en bevoegdheden

Wanneer het uiterlijk van uw leeromgeving is opgemaakt, gaan wij door met het toewijzen van rollen en bevoegdheden binnen de bedrijfsactiviteiten van uw bedrijf of instelling. Per bedrijfsactiviteit wordt gekeken wie wat kan en mag doen. 

Dit is één van de belangrijkste projecten omdat dit bepalend is hoe kennismanagement wordt georganiseerd. Wij ondersteunen u hierbij met een aantal (korte) vragenlijsten om tot een goede inrichting te komen. 

Functionele implementatie

Bij de functionele implementatie nemen wij u mee op een reis door de wereld van Moodle. U leert de basisvaardigheden van dit open source leermanagementsysteem en kunt zelfstandig het beheer uitvoeren. U weet welke community plugins interessant zijn en hoe een cursus goed ingericht moet zijn om een goede gebruikerservaring te realiseren.

Wij leren u de basis van Moodle en hoe een (interactieve) content kan worden ontworpen en ontwikkelt. Samen richten we de workflow in die de deelnemers volgen van inloggen tot en met rapportages. Op deze manier wordt Moodle op maat ingericht zodat dit past bij de wensen en eisen van uw organisatie. U kunt hierbij uiteraard ook volledig ontzorgd worden door alle content door onze specialisten te laten ontwerpen. U bedient het roer van uw eigen omgeving.

Cursuscategorieën

U kunt de cursussen voor uw medewerkers, verdelen in diverse cursuscategorieën. Op basis van deze categorieën hebben uw medewerkers toegang tot één of meerdere cursussen. 

Een categorie kan bijvoorbeeld zijn: ‘Beschermen van Persoonsgegevens‘. Hier heeft u de cursussen geplaatst die allemaal betrekking hebben op dit thema. 

Afhankelijk van het niveau van een medewerker (uitvoerend, operationeel of management) selecteert u uit diverse cursuscategorieën een passend leerprogramma voor uw medewerker. Standaard is het mogelijk dit in te richten met jaarlijkse herhalingsexamens of het automatisch toewijzen van een verdiepingscursus na het behalen van de basiscursus. U bepaalt wat de eisen zijn die aan het leerprogramma van uw medewerker worden toegewezen. 

Rapportage(s)

Op door u bepaalde momenten ontvangt u rapporten van de leerprogramma’s van uw medewerkers. Het is hierbij mogelijk om onderscheid te maken in de diverse teams van uw organisatie. Alleen díe mensen ontvangen rapportages, die dat ook voor hun functie nodig hebben.Ook dit bepalen wij samen met u bij het inrichten van uw leeromgeving. Uiteraard kan dit in een later stadium altijd nog worden aangepast of uitgebreid.

Kennismanagement implementatie

Het gaat allemaal om leren en ontwikkelen. De kennismanagement implementatie neemt de meeste tijd in van de drie domeinen. Wij gebruiken veelal het ADKAR-model hiervoor. Welke didactische werkvormen en leeractiviteiten kunt u inzetten voor de leerdoelen die u wilt bereiken? Samen met ons gaat u cursussen ontwerpen en ontwikkelen. Tijdens dit ontwikkelproces wordt naast het realiseren van de leercontent ook gelijk gewerkt aan kennisoverdracht. 

Doel en plan van aanpak

Het effectief organiseren van bedrijfsactiviteiten vraagt van medewerkers de nodige inspanningen. Deze inspanningen zijn niet eenmalig maar vragen continue aandacht. Wettelijke en contractuele verplichtingen wijzigen; het organiseren van de bedrijfsactiviteiten wijzigt en de concurrentie komt met betere producten en diensten op de markt. Goed getrainde medewerkers zijn noodzakelijk voor het organiseren en uitvoeren van steeds veranderende bedrijfsactiviteiten. Dit vraagt om een continue kennisontwikkeling of kennismanagement bij medewerkers. De bedrijfsspecifieke leeromgeving kan hierbij ondersteunen.

Het effectief inzetten van de leeromgeving voor de continue kennisontwikkeling van de medewerkers vraagt om een stappenplan. Op hoofdlijnen kunnen wij de volgende stappen onderkennen:

 • Het uitwerken van de organisatie met afdelingen en rollen;
 • Het in de leeromgeving opnemen (onboarden) van interne en externe medewerkers; 
 • Het maken van afspraken over het te volgen van trainingsprogramma; en
 • Het managen van de resultaten.

Vraag een demo aan

U wilt een leeromgeving op basis van Moodle Workplace inzetten voor het opbouwen en beheren van kennis en vaardigheden bij medewerkers? U bent benieuwd of de leeromgeving voldoet aan uw eisen en wat de licentie- en operationele kosten zijn? 

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om vrijblijvend een gesprek aan te gaan of een demo In te plannen.

Plan van aanpak en niveaus

Onze werkwijze draait om scaffolding, oftewel een proces waarbij de steigers worden afgebroken terwijl het gebouw wordt opgebouwd. Wij leren u de benodigde kennis en vaardigheden en doen geleidelijk stapjes terug, met als doel dat u zelfstandig uw leeromgeving kunt ontwerpen en ontwikkelen.

Vergelijk dit met een leerkracht die haar leerlingen rekenen en taal leert, zodat zij later zelfstandig in de maatschappij kunnen leven en werken. Wij willen dus niet eindeloos uw hand vasthouden, maar wij willen dat u zelfstandig gaat lopen in de wereld van online leren.

In de samenwerking die wij aangaan is het van belang om te weten wat we van elkaar verwachten. Zeker bij een implementatie van een leermanagementsysteem of de ontwikkeling van een nieuwe leermodule komen veel zaken kijken waarvoor afstemming nodig is. 

Door met elkaar vroegtijdig de mate van samenwerking te bespreken worden de wederzijdse verwachtingen duidelijker en kunnen we de implementatie (bege)leiden op een manier die past bij uw organisatie. 

Er bestaan drie niveaus van samenwerking:

Niveau 1: zelf doen

Bij deze wijze van samenwerken is onze rol beperkt. Wij zullen de installatie doen van Moodle en eventueel een thema ontwikkelen. Wij verzorgen een Moodle training, maar u gaat zelf aan de slag met de implementatie en de inrichting. U ontwerpt en ontwikkelt zelf de content. Wij zijn beschikbaar voor vragen en advies.

Niveau 2: samen doen

Wij trekken samen op bij de implementatie van Moodle. Na de installatie en ontwikkeling van een thema gaan wij samen actief aan de slag met de implementatie en inrichting van de leeromgeving. We bespreken inrichtingskeuzes en samen configureren we Moodle zodat die aansluit bij uw wensen en eisen. Wij trainen u in Moodle en H5P en ontwerpen en ontwikkelen samen de content in Moodle. Onze ervaring leert dat deze wijze van samenwerken het beste resultaat oplevert.

Niveau 3: laten doen

Onze inzet bij deze wijze van samenwerken is groot. Wij installeren Moodle en ontwikkelen een thema. Onze Moodle consultants implementeren Moodle en richten de leeromgeving in op basis van de wensen en eisen. Wij ontwerpen en ontwikkelen desgewenst alle content. U bespreekt met ons de projectvoortgang en stuurt bij waar nodig.

Beheren van uw leeromgeving

Het succesvol implementeren van veranderingsprocessen met de ondersteuning van programma’s in een bedrijfsspecifieke leeromgeving vraagt van het management en de medewerkers energie en tijd. Het beheer kan bijvoorbeeld gericht zijn o­p:

 1. Kennismanagement van (nieuwe) medewerkers;
 2. Het managen van bewustwordings- en trainingsprogramma’s;
 3. Het medewerkers bewust maken van veranderingen in de vraag naar producten en diensten; en
 4. Het medewerkers bewust maken van effectievere methoden om bedrijfsactiviteiten te organiseren die met IT-systemen ondersteund worden.

Bewustwordings- en trainingsprogramma’s zijn essentieel voor het succesvol organiseren van veranderingsprocessen. Een bedrijfsspecifieke leeromgeving ondersteunt deze processen met een effectieve logistiek.

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Heeft u aanvullende wensen, schroom dan niet contact op te nemen met de servicedesk. Zij beantwoorden uw vraag of verwijzen door naar de professional die u verder helpt. Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl.