Ga naar de inhoud

Generieke en specifieke trainingsprogramma’s

Kennis ligt vast in taal, symbolen en metaforen. Wij noemen dat ook wel expliciete kennis. Impliciete kennis zit in hoofden van medewerkers en is van beperkte waarde voor de organisatie en andere medewerkers. 

Om kennis te kunnen delen is kennismanagement nodig. Kennismanagement staat en valt met de intrinsieke motivatie van werknemers om kennis op te willen doen. Het ondersteunen van bedrijven bij kennismanagement is één van onze activiteiten, zie: Advisering en ondersteuning.

Medewerkers en studenten kunnen hun (toekomstige) taken beter uitvoeren door trainingsprogramma’s te volgen. De leeromgeving zorgt voor de logistiek van:

  • het ontwerpen, maken, beheren en toepassen van categorieën van cursussen en programma’s; en
  • het in de organisatie fijnmazig aanbieden en volgen van de programma’s.

Wij beheren generieke trainingsprogramma’s 

Onze professionals ontwikkelen en beheren generiek toepasbare bewustwordings- en trainingsprogramma’s. Veelal zijn de trainingsprogramma’s gericht op het implementeren van en compliant zijn met wettelijke en contractuele verplichtingen. 

Trainingsprogramma kennismanagement

Dit programma richt zich op het implementeren, beheren en toepassen van generieke en bedrijfsspecifieke bewustwordings- en trainingsprogramma’s binnen uw organisatie

Trainingsprogramma beschermen van persoonsgegevens

Wij richten met dit programma op het praktisch en goed organiseren van het effectief beschermen van persoonsgegevens binnen en buiten uw organisatie.

Trainingsprogramma maatschappelijk verantwoorden

Dit trainingsprogramma is voor bedrijven en instellingen die besluiten om hun verantwoordingsplicht te organiseren met het SBC Managementsysteem van SBRPowerhouse en/of het vertrouwensnetwerk van MYOBI.

Onze programma’s maken gebruik van cursussen die in categorieën zijn ondergebracht, zie cursussen. U kunt, tegen een vergoeding, gebruik maken van de cursussen op basis van open inschrijving. Na inschrijving ontvangt u in uw persoonlijke leeromgeving van de bedrijfsspecifieke leeromgeving van uw bedrijf of via onze leeromgeving toegang tot de cursussen. 

Wij ontwerpen, ontwikkelen en beheren samen met partners (nieuwe) programma’s met cursussen voor bedrijven en sectoren van bedrijven. Neem contact op met de servicedesk als u generieke of sectorale programma’s wenst te ontwikkelen.

Beheren van uw eigen specifieke trainingsprogramma’s

Een bedrijf kan in zijn bedrijfsspecifieke leeromgeving voor selecties van interne en externe medewerkers bedrijfsspecifieke programma’s met leerpaden samenstellen. De (strategische) bedrijfsspecifieke programma’s maken gebruik van cursussen uit generieke trainingsprogramma’s én cursussen uit eigen programma’s. Het bedrijf gebruikt de bedrijfsspecifieke leeromgeving voor het ontwerpen, het ontwikkelen, het onderhouden en het toepassen van de eigen programma’s. 

De strategische bedrijfskennis bestaat veelal uit bedrijfsgeheimen en leeft in de bedrijfscultuur. De bedrijfsleiding deelt deze kennis onder strikte voorwaarden met een selecte groep van medewerkers. De bedrijfsspecifieke leeromgeving en bedrijfsspecifieke trainingsprogramma’s met ingeregelde leerpaden voor rollen geven de bedrijfsleiding het comfort dat de strategische bedrijfskennis doelmatig benut wordt en geheim blijft voor onbevoegden. 

De leeromgeving faciliteert uw bedrijf met de volgende functionaliteiten:

  • Onder eigen regie ontwerpt, ontwikkelt en beheert het bedrijf strategische bewustwordings- en trainingsprogramma’s. De leerpaden voor rollen en het toegangsmanagement van de leeromgeving zorgen ervoor dat docenten hun eigen programma’s beheren en uitproberen. In de opbouw van de programma’s doceert het bedrijf de scope en reikwijdte van de vrij te geven bedrijfskennis.
  • De docent of de trainingscoördinator geeft geautoriseerde medewerkers of personen toegang tot programma’s’ en kan deze ook weer intrekken.  
  • De docent, trainingscoördinator of compliance functionaris heeft overzicht welke rollen en medewerkers toegang hebben tot programma’s en kan op basis van de logging vaststellen wie toegang vraagt of heeft gehad tot bepaalde programma’s.

Het succesvol implementeren van de geschetste maatregelen, inclusief het sluiten van een overeenkomst, is voldoende om een beroep te doen op de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.

Het resultaat is een bedrijfsspecifieke bibliotheek met categorieën van cursussen en programma’s die door de opleidingsmanager worden aangestuurd.

Veelgestelde vragen

Welke gedachte zit er achter de bewustwordings- en trainingsprogramma’s?

Het volgen van trainingen vraagt van iemand inspanningen en tijd. De medewerker of de student zal alleen dan deze inspanningen willen leveren of tijd willen besteden als hij of zij ervan overtuigd is dat de training toegevoegde waarde heeft.  De medewerker of student heeft uitleg nodig welke toegevoegde waarde de training heeft voor hem- of haarzelf, de afdeling en voor het bedrijf. Deze uitleg organiseert de bedrijfsleiding of het afdelingsmanagement met een bewustwordingsprogramma.

Wij gebruiken voor het ontwikkelen van bewustwordings- en trainingsprogramma’s de ADKAR-methode. Voor het ontwerpen van een cursus, als onderdeel van een programma, gebruiken wij de methode van Bloom. Een leerproces start met het bewustmaken van de medewerker en student van de noodzaak van leren/ volgen van een training. Centraal staat het beantwoorden van de vraag waarom de medewerker of student, de afdeling of de bedrijfsorganisatie moet veranderen en welke inspanningen daarvoor worden gevraagd. Als het bewustzijn voor veranderen er is, zullen de medewerker en student om passende en praktische trainingen vragen. Deze logische volgorde beantwoorden wij met bewustwordings- en trainingsprogramma’s.

Hoe neem ik een bewustwordings- en trainingsprogramma af?

Voor generieke of sectorale vraagstukken koopt een bedrijf een bewustwordings- en trainingsprogramma aan in de vorm van een licentie.  Voor bedrijfsspecifieke vraagstukken ontwerpt, ontwikkelt en past het bedrijf programma’s toe. Bedrijfsspecifieke vraagstukken zijn veelal strategisch van aard en zal de bedrijfsleiding als bedrijfsgeheim kwalificeren.

Een bedrijfsspecifieke leeromgeving biedt de bedrijfsleiding kennismanagement te organiseren op basis van generieke én bedrijfsspecifieke bewustwordings- en kennisprogramma’s.  

Wie kan mij helpen om een bewustwordings- en trainingsprogramma in mijn organisatie te implementeren en te beheren?

Dit is een gewetensvraag! Kennismanagement is voor de bedrijfscontinuïteit van een bedrijf van essentieel belang. Het is een strategisch belang. Vaak wenst de bedrijfsleiding regie over kennismanagement uit te oefenen. Meestal is het de opleidingsmanager die het kennismanagement aanstuurt. 

Binnen de bedrijfscultuur en de kaders van de directie kunnen onze professionals u helpen bij de voorbereiding, het opbouwen, beheren, implementeren en toepassen van uw leeromgeving en programma’s.  

Tijdens een eerste overleg vormen de strategische kaders van de directie voor het organiseren van kennismanagement en hoe een bedrijfsspecifieke leeromgeving met programma’s het kennismanagement kan ondersteunen onderwerp van gesprek.

Hoe kan ik een bewustwordings- en trainingsprogramma zelf ontwikkelen en gebruiken binnen mijn organisatie?

Maak gebruik van het programma kennismanagement.  Desgewenst en op afroep op basis van een strippenkaart kunnen onze professionals u adviseren en ondersteunen. Als u een bedrijfsspecifieke leeromgeving afneemt krijgt u toegang tot het programma kennismanagement. 

Het startpunt voor het ontwerpen en ontwikkelen van een trainingsprogramma’s zijn de doelen binnen de bedrijfsstrategie van kennismanagement: waarom hebben wij kennismanagement nodig en hoe gaan wij het organiseren.

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Heeft u aanvullende wensen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vraag of verwijzen u door naar een professional die u verder kan helpen. Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl.