Onze trainingsprogramma's

Van werknemer krijgt naar werknemer vraagt

Van intrinsieke motivatie naar impliciete kennis

Kennis ligt vast in taal, symbolen en metaforen. Wij noemen dat ook wel expliciete taal. Impliciete taal zit in hoofden van werknemers en heeft beperkte waarde voor een bedrijfsorganisatie en andere werknemers. Om kennis te kunnen delen is kennismanagement nodig. Kennismanagement staat en valt met de intrinsieke motivatie van werknemers om mee te werken aan bewustwording. Een werknemer laat intrinsieke motivatie zien door te vragen naar uitbreiding van kennis en proactief mee te werken aan de kennisopbouw door impliciete kennis expliciet te maken. Dat is de doelstelling.

Wij ontwikkelen en beheren trainingsprogramma’s. Met behulp van deze programma’s kan het bedrijf voor specifieke bedrijfsactiviteiten bewustwording en kennisontwikkeling voor haar medewerkers organiseren. Wij hebben de volgende programma’s beschikbaar:

Beschermen van persoonsgegevens

De directie van een bedrijf organiseert met behulp van dit programma bewustwording en kennisontwikkeling voor het personeel op het gebied van privacy en informatieveiligheid. De staf bestaat uit alle rollen binnen een bedrijf die betrokken (moeten) zijn bij het effectief inrichten van privacy en informtieveiligheid..

Lees meer  

Vertrouwensnetwerk en verantwoording

Het management van een bedrijf organiseert met behulp van dit programma bewustwording en kennisontwikkeling voor het personeel voor het vertrouwensnetwerk en verantwoording.

Lees meer