Ga naar de inhoud

Functionality Board

De Functionality Board van Duthler Academy verzamelt, analyseert, prioriteert, ontwikkelt, implementeert en beheert functionele en non-functionele verzoeken van gebruikers van bedrijfsspecifieke leeromgevingen.

Driemaal per jaar organiseert Duthler Academy een virtuele bijeenkomst van gebruikers van de bedrijfsspecifieke leeromgevingen en bespreekt de stand van zaken. De input voor de bijeenkomsten komt uit de gebruikersgroep, ervaringen van Duthler Academy en eFaktor en Moodle community. 

Planning

Voor elke bijeenkomst zorgt Duthler Academy voor een uitnodiging. Voor 2023 hanteren wij de volgende planning

  • Voor de zomervakantie; en
  • In het najaar,

Functionele verzoeken

Functionele verzoeken kunnen wij verwerken in de master tenant, zelf ontwikkelen of voorleggen aan eFaktor die het verzoek inbrengt bij Moodle workplace.

Non-functioneel

Non-functionele verzoeken hebben betrekking op het beschermen van persoonsgegevens en het organiseren van informatieveiligheid. 

Apps

De bedrijfsspecifieke leeromgeving kan uitgebreid worden met een scala aan Apps. Een App mag de vertrouwelijkheid, de integriteit en beschikbaarheid van de verwerking van gegevens in de leeromgeving niet negatief beïnvloeden. Dit is de reden dat Duthler Academy in samenwerking met eFaktor beoordeelt in hoeverre een App functioneel én non-functioneel bijdraagt aan de bedrijfsspecifieke leeromgeving.   

Zelf doen

Een bedrijf kan besluiten wel gebruik te maken van Moodle LMS maar niet van de diensten van Duthler Academy. Wij respecteren deze beslissing en zorgen voor een directe dienstverlening met eFaktor.

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Heeft u aanvullende wensen, schroom dan niet contact op te nemen met de servicedesk. Zij beantwoorden uw vraag of verwijzen door naar de professional die u verder helpt. Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl.