Ga naar de inhoud

Ans Duthler

Achtergrond en introductie

Ans heeft rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na geruime tijd bij een juridisch dienstverlener te hebben gewerkt en een eigen juridisch adviesbureau te hebben gerund, is zij sinds 2014 werkzaam als senior adviseur bij Duthler Associates en manager van Duthler Academy.

Als juridische professional bij Duthler Associates houdt zij zich bezig met het organiseren van de bedrijfsjuridische functie (legal operations) bij klanten, het uitvoeren van assessments, smart contracting met gebruikmaking van het vertrouwensnetwerk van MYOBI en de ontwikkeling en het beheer van de daarbij behorende contracten en contractportfolio. Tevens is zij als externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld bij diverse organisaties.

Als manager van Duthler Academy is Ans verantwoordelijk voor het aanbod van de diverse trainingen en opleidingen en de aansturing van de docenten.

Naast het verzorgen van opleidingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming en op het gebied van de bedrijfsjuridische functie, beheert Duthler Academy bedrijfsspecifieke leeromgevingen voor klanten met daarbij horende opleidings- en trainingsprogramma’s. Samen met anderen ontwikkelt Ans de rolgedreven opleidings- en trainingsprogramma’s gericht op het effectief organiseren van generieke bedrijfsactiviteiten. Zo zijn er de opleidings- en trainingsprogramma’s voor beschermen van persoonsgegevens en de traininsprogramma’s bedrijfsjuridische functie.

Betrokkenheid Duthler Academy

Ans is docent van diverse juridische opleidingen en trainingen bij Duthler Academy. Je kunt haar tegenkomen bij de opleidingen die gaan over de afhandeling van beveiligingsincidenten en de opleidingen voor de bedrijfsjuridische functie

Zij bestudeert jurisprudentie en uitspraken van toezichthouders, en houdt nationale en internationale ontwikkelingen bij. Met deze kennis verzorgt Ans de kwartaal actualiteit gegevensbescherming. Bovendien gebruikt zij de kennis voor de trainingen en opleidingen van Duthler Academy. Minstens net zo waardevol voor haar zijn de contacten en interacties met studenten en de ervaringen van klanten.

Ervaringen hebben geleerd dat goed getrainde medewerkers noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van een organisatie en voor het succesvol laten verlopen van veranderprocessen. Dit geeft een andere kijk op kennisopbouw en bewustwording. De dienstverlening van Duthler Academy richt zich dan ook op het effectief organiseren van bedrijfsprocessen en veranderingsprocessen door middel van bewustwording en kennisopbouw.

Dit vraagt om opleidingen en trainingen die uitgaan van de verschillende rollen die medewerkers vervullen binnen een organisatie. Duthler Academy ontwikkelt en beheert deze rol-gedreven opleidingen en trainingen voor het organiseren van generieke bedrijfsactiviteiten van klanten met behulp van een bedrijfsspecifieke leeromgeving. Het met de klanten specifiek maken van de rolgedreven opleidingen en vervolgens toepassen bij en in beheer nemen door afdelingen van bedrijven is erg motiverend.

Niet alleen klanten zien de toegevoegde waarde van deze opleidings- en trainingsportfolio’s, ook de professionals van Duthler Associates en Duthler Academy volgen continu opleidingen en trainingen die passen bij hun functie. Het is de bedoeling dan medewerkers uiteindelijk zelf de opgedane kennis overdragen.