Ga naar de inhoud

Uw bedrijfsspecifieke leeromgeving

Met uw eigen leeromgeving op basis van Moodle Workplace beschikt u over de logistiek om kennis en vaardigheden bij medewerkers effectief te ontwikkelen. 

Samen met eFaktor beheren wij bedrijfsspecifieke leeromgevingen van bedrijven en instellingen. Een leeromgeving beschikt over een praktische rollenstructuur, biedt de mogelijkheid juridische en functionele organisatiestructuren te beheren, heeft toegang tot ‘bibliotheken’ met categorieën van cursussen waaruit bewustwordings- en trainingsprogramma’s worden samengesteld en voorziet in toegankelijke managementinformatie.

Wat biedt de leeromgeving?

U heeft controle over uw leeromgeving. Het trainen van medewerkers is immers een concurrentiegevoelige bedrijfsactiviteit. De leeromgeving ondersteunt een effectief kennismanagement waarbij de vraag van de medewerker naar trainingen centraal staat.

De leeromgeving ondersteunt naast het versterken van de kenniscapaciteit van de medewerkers van de organisatie ook het ontwikkelen van eigen trainingsprogramma’s. Het ontwikkelen, testen, toepassen en beheren van leerpaden maakt onderdeel uit van het functioneel bereik van de leeromgeving.

Het in samenwerking met eFaktor beheren van leeromgevingen brengt verplichtingen met zich mee. Wij wensen te voldoen aan de wettelijke en contractuele verplichtingen op met name het vlak van het beschermen van persoonsgegevens. Wij hebben een reeks van maatregelen genomen om blijvend aan deze verplichtingen te voldoen. In dat kader hebben wij in de rollenstructuur van de leeromgeving de rol van ‘Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)’ en ‘Chief Information Security Officer (CISO)’ opgenomen. Ook u kunt gebruik maken van deze rollen, zodat u uw eigen interne toezicht kunt organiseren. 

Zie ons privacy statement voor meer informatie.

De leeromgeving biedt:

 • een flexibele en veilige omgeving waarmee de logistiek van kennismanagement effectief en aantoonbaar wordt ondersteund;
 • een omgeving waarin de vraag van interne en externe medewerkers naar kennis centraal staat en de bedrijfsleiding en het management bepalen  wanneer en welk kennisaanbod aan de medewerker wordt verstrekt. De medewerker heeft de beschikking over een ‘persoonsspecifieke’ leeromgeving dat voor computer of mobiele app toegankelijk is;
 • een toegankelijk overzicht van en inzicht in de kennisontwikkeling van de organisatie, de afdeling en desgewenst (en afgesproken) van de medewerker. Met behulp van deze informatie kunnen de ‘opleidingsmanager’, de ‘trainingscoördinator’ en de ‘medewerker’ richting geven aan het versterken van de kenniscapaciteit;
 • een “out of the box” Moodle Workplace tenant. Dit is een leeromgeving waarin rollen, trainingsprogramma’s en werkprocessen (leerpaden) zijn uitgewerkt. Voor het opbouwen en beheren van de organisatiestructuur en actieve medewerkers hebben wij voor koppelingen met het SBC Managementsysteem en het informatie ecosysteem van MYOBI gezorgd;
 • een omgeving die desgewenst met de inzet van onze professionals en eFaktor (Moodle Premium Partner) verder bedrijfsspecifiek gemaakt kan worden. De leeromgeving faciliteert het zelf ontwikkelen, beheren en in productienemen van eigen trainingsprogramma’s, zie de blog:“Vasthouden en doorgeven van kennis”en
 • een hoge toegevoegde waarde tegen een lage prijs voor zowel omvangrijke als kleine bedrijven en instellingen. Ook een servicedesk en op afroep tweedelijns ondersteuning waarop u kunt terugvallen als dat nodig is, is beschikbaar.

Waarom Moodle Workplace?

Wij kiezen voor Moodle Workplace tenant omdat:

 • Moodle al jarenlang een vooraanstaand en innovatief bedrijf is dat oplossingen op het vlak van kennismanagement bedenkt, ontwerpt, ontwikkelt, beheert en in productie neemt. Meer dan 300 miljoen mensen in verschillende sectoren en bedrijven werken succesvol en naar tevredenheid met Moodle Workplace. Moodle werkt samen met een omvangrijke en actieve gebruikersgroep. Moodle stelt hoge eisen aan haar partners waaronder eFaktor waarmee wij samenwerken;
 • De Moodle Workplace tenant krachtig, flexibel en veilig is. De tenant als onderdeel van de leeromgeving waarin rollen, programma’s en leerpaden zijn uitgewerkt ondersteunt kennismanagement en kennisontwikkeling effectief;
 • Moodle in de leeromgeving de medewerker centraal zet. Het onboarden van een medewerker is praktisch. De (leeromgeving van de) medewerker is gekoppeld aan een afdelingsrol. Rollen zijn verbonden aan bewustwordings- en trainingspaden (leerpaden). Ook is de leeromgeving rijk aan functionaliteiten;
 • De bedrijfsleiding en het management bepalen welke kennis, op welk moment en onder welke voorwaarden aan medewerkers wordt aangeboden. Moodle ondersteunt deze proceslogistiek en rapporteert aan de bedrijfsleiding, het management en de medewerker de voortgang bij het versterken van de kenniscapaciteit. De bedrijfsleiding initieert het ontwikkelen, beheren en toepassen van trainingsprogramma’s voor het effectief ondersteunen van kennismanagement. Deze processen zijn mogelijk omdat de leeromgeving gebruik maakt van de logistiek van Moodle Workplace; en
 • De operationele kosten voor bedrijven met een grote en kleine bedrijfsomvang, scholen en universiteiten, ziekenhuizen en (semi)overheidsinstellingen zijn laag omdat de kosten voor Moodle Workplace laag zijn.

Met een leeromgeving op basis van Moodle Workplace bent u voorbereid op (toekomstige) vraagstukken die spelen bij het ontwikkelen en het in standhouden van de noodzakelijke bedrijfskennis.

Cases

Steeds meer bedrijven en instellingen maken gebruik van een leeromgeving om hun kennismanagement te organiseren. Wij willen de bedrijven en instellingen aan het woord laten waarom zij gekozen hebben voor de leeromgeving, hoe zij dit hebben geïmplementeerd en hoe zij kennismanagement beheren.

Onze klanten waarderen de leeromgeving, vertrouwen op professionele en veilige hosting, goede support en professioneel en vakkundig advies. 

Vraag een demo aan

U wilt de leeromgeving op basis van Moodle Workplace inzetten voor het ondersteunen van kennismanagement waarmee u de kennis en vaardigheden van uw medewerkers opbouwt. U bent benieuwd of de leeromgeving voldoet aan uw eisen en wat de licentie- en operationele kosten zijn? 

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om vrijblijvend een gesprek aan te gaan over uw wensen en hoe deze te organiseren of plan een demo. 

Licentiekosten

Wij leveren toegang tot het trainingsprogramma ‘kennismanagement’. Wenst u gebruik te maken van onze trainingsprogramma’s, bijvoorbeeld het programma ‘beschermen van persoonsgegevens’, of wilt u uw eigen trainingsprogramma’s ontwikkelen, implementeren en beheren? Neem dan contact op met onze servicedesk.

Voor het gebruik van een leeromgeving spreken wij met u een licentieovereenkomst af. De licentiekosten zijn afhankelijk van het aantal gebruikers en/ of de hoeveelheid MB’s die u gebruikt. Het implementeren vraagt van de professionals inzet waarover wij afspraken maken. 

De licenties hebben wij hieronder uitgewerkt. Voor een passende offerte kunt u contact opnemen met de servicedesk. Licentiekosten zijn exclusief btw.

Implementatie

 • Installatie onder uw eigen (sub)domein
 • Uw eigen huisstijl
 • Trainingsprogramma ‘kennismanagement
 • Eigen trainingsprogramma’s ontwikkelen
 • Inrichting van aanmelding tot rapportage
 • Integratie met externe systemen

Veilige hosting

 • Toegewijd Moodle cloud omgeving
 • Uiterst schaalbaar
 • Altijd up-to-date
 • ISO 9000 gecertificeerd
 • Accountability Seal

Van 1 tot 50 gebruikers en/ of tot 250 MB

€25 p/m

Voor kleine bedrijven en instellingen

Tot 250 MB

€2 per gebruiker

Van 51 tot 100 gebruikers en/ of tot 450 MB

€85 p/m

Voor kleine MKB bedrijven en instellingen

Tot 450 MB

€0,85 per gebruiker

Van 101 tot 200 gebruikers en/ of 810 MB

€160 p/m

Voor grote MKB bedrijven en instellingen

Tot 810 MB

€0,80 per gebruiker

Vanaf 201 gebruikers en/ of 810 MB

Afspraak maken

Voor grote bedrijven en instellingen

Vanaf 810 MB

Wat is verder onze dienstverlening?

Naast het leveren van de leeromgeving verzorgen wij aanvullende dienstverlening. De dienstverlening is gericht op het voor een bedrijf organiseren van effectief kennismanagement. Een opsomming:

Toepassen en gebruiken

Wij leggen hier uit hoe de leeromgeving toegepast en gebruikt kan worden.

Implementeren en beheren

Het implementeren van uw leeromgeving en trainingsprogramma’s pakken bedrijven veelal projectmatig aan.

Advisering en ondersteuning

Om het gewenste resultaat te halen blijft het beheer en advies een rol spelen. 

Waardepropositie en businesscase

Wij hebben business balance score cards samengesteld voor verschillende bedrijfstypen. Wij zijn graag bereid de relevante score cards met u te bespreken.

Veelgestelde vragen

In gesprekken met medewerkers van bedrijven ontvangen wij veelvoorkomende vragen die wij in deze FAQ uitwerken. 

Wat is Moodle?

Moodle is een open source Learning Management System (LMS) waarmee trainers, ontwikkelaars en docenten het online leren naar een hoger niveau kunnen tillen. Moodle is het meest uitgebreide en flexibele leermanagementsysteem ter wereld die nog verder uitgebreid kan worden met community plugins. Hiermee creëert u boeiende, toegankelijke en actieve leerervaringen. Moodle is veilig en schaalbaar, kan eenvoudig worden geïntegreerd met andere systemen. 

Met Moodle bent u verzekerd van een in het oog springende, efficiënte en prettige gebruikerservaring die de onlinecursuservaring herdefinieert. Voor elke Moodle gebruiker binnen een organisatie is het eenvoudig om cursussen te voltooien, prioriteiten te stellen en (nieuwe) e-learning content toe te voegen en aan te passen. Dankzij het open-source karakter van Moodle, onze expertise als kennismanagement professionals en de expertise van eFaktor, als exclusieve Premium Moodle Partner, kunt u rekenen op de hulp en ondersteuning waarmee u als trainer, docent of cursist Moodle probleemloos kunt gebruiken.

Ook heeft Moodle een enthousiaste en bovendien actieve community van Moodle ontwikkelaars en gebruikers bij wie het delen en vergaren van kennis van het Moodle centraal staat.

Wat is Moodle Workplace?

Moodle Workplace is een flexibel en krachtig leermanagementsysteem dat het leren in uw organisatie of voor uw klanten stroomlijnt. Moodle wordt wereldwijd door meer dan 300 miljoen mensen gebruikt en in alle sectoren. Van ondernemingen, scholen en universiteiten; en van ziekenhuizen tot (semi)overheidsinstellingen.

Met Moodle Workplace beschikt u over een online leeromgeving waarmee u voorbereid bent op alle (toekomstige) vraagstukken die spelen bij het online leren. 

Wat kost een bedrijfsspecifieke leeromgeving?

Moodle is een open source leermanagementsysteem. De licentiekosten voor gebruik van de bedrijfsspecifieke leeromgeving zijn gebaseerd op een vrijwillige bijdrage aan Moodle voor het verder ontwikkelen het leermanagementsysteem en dekt de kosten voor hosting, support en onderhoud van de leeromgevingen. Ook kosten voor ISO-certificeringen en privacy audits zijn verdisconteerd in de hostingkosten. Bekijk hier de gebruikerslicentiekosten. 

Wat is de toegevoegde waarde van een bedrijfsspecifieke leeromgeving en waarom gebruiken wij daarvoor Moodle Workplace? 

Wij gebruiken Moodle Workplace als ondersteunend IT-platform voor de bedrijfsspecifieke leeromgeving omdat Moodle Workplace flexibel, robuust en veilig is. Moodle en de Moodle gemeenschap blijven het leerplatform continu verbeteren. Samen met onze partner eFaktor hebben wij het platform voorzien van samenhangende rollen, beoordelen wij welke apps robuust zijn om toe te passen en hebben wij een aantoonbare solide hosting en benaderbare servicedesk ingericht. Het resultaat is een krachtig, flexibel en veilig platform voor bedrijfsspecifieke leeromgevingen waarmee bedrijven het ontwikkelen en behouden van bedrijfskennis effectief en tegen bescheiden kosten kunnen organiseren. 

Zijn integraties met een leeromgeving mogelijk? 

Ja, in samenwerking met eFaktor hebben wij een selectie van integraties met behulp van koppelvlakken met Moodle Workplace gemaakt. Hiernaast zijn REST interfaces met bedrijfssystemen mogelijk. 

Het effectief beschermen van persoonsgegevens, de informatieveiligheid en de continuïteit van de bedrijfsspecifieke leeromgeving kunnen beïnvloed worden door integraties. Het is goed vooraf contact op te nemen met de servicedesk als u Moodle Workplace wilt integreren met een bedrijfssysteem. 

Werken community plugins in Moodle Workplace? 

Ja, vrijwel alle community plugins zijn van toepassing voor Moodle Workplace. Sommige plugins werken niet met de multi-tenancy (bijvoorbeeld thema’s en gebruikersbeheer). Het effectief beschermen van persoonsgegevens, de informatieveiligheid en de continuïteit van de bedrijfsspecifieke leeromgeving kunnen beïnvloed worden door plugins. Het is goed contact op te nemen met de servicedesk als u een bepaalde plugin wilt gaan gebruiken. 

Heb ik invloed op de ontwikkeling van de leeromgeving? 

Ja, wij beschikken over een Functionality Board die de functionele wensen van gebruikers van de leeromgeving beoordeelt. Zij formuleert User Stories, overlegt met de gebruikers en met eFaktor en als er voldoende draagvlak is zorgt zij voor de realisatie.

Uiteraard is eFaktor betrokken bij de wereldwijde Moodle’s Productadvies Groep waardoor de organisatie van aanvullende functionaliteit effectief georganiseerd kan worden.

Is de leeromgeving op basis van Moodle Workplace geschikt voor het onderwijs? 

Ja, zeker het programmamanagement, de rapportage-tool en multi-tenancy zijn geschikt voor gebruik door het onderwijs.

Is leeromgeving geschikt voor het bedrijfsleven en overheid? 

Ja, de leeromgeving is effectief voor het organiseren van de kennis en het faciliteren van verandertrajecten. Uiteraard is hiervoor een visie, een aanpak en zijn er programma’s nodig.

Hoe krijg ik mijn leeromgeving?

U neemt contact met ons op of u neemt het SBC Managementsysteem af, waarmee de bedrijfsspecifieke leeromgeving gekoppeld is, waarna onze servicedesk contact met u opneemt. U ontvangt van ons een passend voorstel. Na ondertekening van het voorstel genereren wij een leeromgeving voor uw bedrijf.

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Heeft u aanvullende wensen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vraag of verwijzen u door naar een professional die u verder kan helpen. Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl.