Bedrijfsspecifieke leeromgeving

Het meest complete leerplatform voor organisaties.

Wat is het?

Duthler Academy verzorgt voor bedrijven als onderdeel van kennisontwikkeling en bewustwording desgewenst de logistiek. Dat doet zij door een bedrijfsspecifieke leeromgeving beschikbaar te stellen, waarin rolgedreven opleidings- en trainingsprogramma’s zijn opgenomen. Een bedrijf kan deze bedrijfsspecifieke leeromgeving zelf beheren en inrichten, waarbij de identiteit – bijvoorbeeld door gebruik van logo’s of eigen huisstijl – zichtbaar is in de leeromgeving.

In een opleidings- of trainingsprogramma onderscheiden wij verschillende samenhangende rollen, met elk hun eigen benodigd kennisniveau. Het doorlopen van een programma heeft als doel de bewustwording en kennisontwikkeling bij medewerkers met hun eigen rol in samenhang en stap voor stap te vergroten. Hierdoor ontstaat bij de medewerkers het verlangen kennis op te doen voor het succesvol doorvoeren van veranderingen.

Met behulp van het opleidings- en trainingsprogramma in de bedrijfsspecifieke leeromgeving organiseert een bedrijf haar bedrijfsactiviteiten effectiever en efficiënter.

Beheer logistiek leeromgeving

Duthler Academy maakt op haar Leer Management Systeem (LMS), Moodle Workplace, voor bedrijven bedrijfsspecifieke leeromgevingen aan. Een leeromgeving kent een aantal rollen die aan personen kunnen worden toegekend. Zo zijn er rollen van bedrijfsbeheerder, manager en medewerker.

Aan de rol van bedrijfsbeheerder koppelt Duthler Academy een wettelijk vertegenwoordiger (de leiding) van het bedrijf. De persoon met de bedrijfsbeheerdersrol koppelt vervolgens personen aan bijvoorbeeld de rol van opleidingsmanager of onderwijskundige. Medewerkers met managementrollen kunnen de functionele opbouw van het bedrijf in organisatie-eenheden, afdeling en rollen beheren.

In deze organisatiestructuur koppelen de managers de medewerkers aan operationele rollen. Bij het koppelen van personen aan rollen zullen bedrijven met een beperkte omvang een medewerker meerdere rollen laten vervullen.

Beschermen van persoonsgegevens

Medewerkers beheren in de bedrijfsspecifieke leeromgeving hun eigen persoonsgegevens. Dit zijn identificerende gegevens en gegevens over de ontwikkeling van bewustwording en kennis. De categorieën van gegevens in de bedrijfsspecifieke leeromgeving kunnen gekwalificeerd worden als bijzondere en gevoelige gegevens.

Duthler Academy heeft voor het beschermen van de gegevens passende beheers- en beveiligingsmaatregelen genomen. In de leeromgevingen zijn gegevensbeschermingsmaatregelen ingebouwd. Bovendien maakt Duthler Academy de gebruikers, in het bijzonder het management van het bedrijf, bewust van gegevensbescherming en biedt trainingen aan om verantwoord om te gaan met de gegevens in de leeromgeving.

Een vergaande beheersmaatregel is gebruikmaken van de diensten van MYOBI. Door gebruik te maken van het netwerk van MYOBI weet Duthler Academy dat alle gebruikers van bedrijfsspecifieke leeromgevingen en hun medewerkers de TTP-policy onderschrijven en periodiek zich over het verwerken van persoonsgegevens verantwoorden.

Download de factsheet

Wij nemen in deze factsheet de bedrijfsspecifieke leeromgeving met trainingsprogramma ‘gegevensbescherming en informatieveiligheid’ als voorbeeld om het aanbod van Duthler Academy toe te lichten.

  Beheer rolgedreven programma’s

  Duthler Academy, in samenwerking met professionals en docenten, ontwikkelt en beheert rolgedreven opleidings- en trainingsprogramma’s. Met behulp van deze programma’s kan het bedrijf voor specifieke bedrijfsactiviteiten bewustwording en kennisontwikkeling voor haar medewerkers organiseren.

  Duthler Academy onderhoudt voor het organiseren van generieke bedrijfsactiviteiten een aantal rolgedreven opleidings- en trainingsprogramma’s. Het bedrijf kan voor het organiseren van bedrijfsspecifieke bedrijfsactiviteiten een licentie afnemen en zelf rolgedreven training- en opleidingsprogramma’s ontwikkelen.

  Met de kwaliteit van rolgedreven opleidings- en trainingsprogramma’s, een effectieve logistiek en zorgvuldigheid bij het verwerken van persoonsgegevens stimuleert Duthler Academy medewerkers van bedrijven hun kennis te ontwikkelen.

  Veelgestelde vragen

  Heeft u vragen? Ga naar onze kennisbank of FAQ voor meer informatie.