Maak kennis met onze leeromgeving

De meest complete leeromgeving voor organisaties voor de laagste prijs

Wat is het?

Wij verzorgen voor bedrijven als onderdeel van kennisontwikkeling en bewustwording desgewenst de logistiek. Dat doet zij door een leeromgeving beschikbaar te stellen, waarin trainingsprogramma’s zijn opgenomen. Een bedrijf kan deze leeromgeving zelf beheren en inrichten, waarbij de identiteit – bijvoorbeeld door gebruik van logo’s of eigen huisstijl – zichtbaar is in de leeromgeving.

In een trainingsprogramma onderscheiden wij verschillende samenhangende rollen, met elk hun eigen benodigd kennisniveau. Het doorlopen van een trainingsprogramma heeft als doel de bewustwording en kennisontwikkeling bij medewerkers met hun eigen rol in samenhang en stap voor stap te vergroten. Hierdoor ontstaat bij de medewerkers het verlangen kennis op te doen voor het succesvol doorvoeren van veranderingen.

Met behulp van het trainingsprogramma in de leeromgeving organiseert een bedrijf haar bedrijfsactiviteiten effectiever en efficiënter.

Beheer logistiek leeromgeving

Wij maken op ons Leer Management Systeem (LMS), Moodle Workplace, voor bedrijven leeromgevingen aan. Een leeromgeving kent een aantal rollen die aan personen kunnen worden toegekend. Zo zijn er rollen van bedrijfsbeheerder, manager en medewerker.

Aan de rol van bedrijfsbeheerder koppelen wij een wettelijk vertegenwoordiger (de leiding) van het bedrijf. De persoon met de bedrijfsbeheerdersrol koppelt vervolgens personen aan bijvoorbeeld de rol van opleidingsmanager of onderwijskundige. Medewerkers met managementrollen kunnen de functionele opbouw van het bedrijf in organisatie-eenheden, afdeling en rollen beheren.

In deze organisatiestructuur koppelen de managers de medewerkers aan operationele rollen. Bij het koppelen van personen aan rollen zullen bedrijven met een beperkte omvang een medewerker meerdere rollen laten vervullen.

Beschermen van persoonsgegevens

Medewerkers beheren in de leeromgeving hun eigen bedrijfs- en persoonsgegevens. Dit zijn identificerende gegevens en gegevens over de ontwikkeling van bewustwording en kennis. De categorieën van gegevens in de leeromgeving kunnen gekwalificeerd worden als bijzondere en gevoelige gegevens.

Wij hebben voor het beschermen van de gegevens passende beheers- en beveiligingsmaatregelen genomen. In de leeromgevingen zijn gegevensbeschermingsmaatregelen ingebouwd. Bovendien maken wij de gebruikers, in het bijzonder het management van het bedrijf, bewust van gegevensbescherming en biedt trainingen aan om verantwoord om te gaan met de gegevens in de leeromgeving.

Een vergaande beheersmaatregel is gebruikmaken van de (vertrouwens)diensten van MYOBI. Door gebruik te maken van het vertrouwensnetwerk van MYOBI weten wij dat alle gebruikers van leeromgevingen en hun medewerkers de TTP-policy onderschrijven en periodiek zich over het verwerken van persoonsgegevens verantwoorden.

Beheer trainingsprogramma’s

Wij, in samenwerking met professionals en docenten, ontwikkelen en beheren trainingsprogramma’s. Met behulp van deze trainingsprogramma’s kan het bedrijf voor specifieke bedrijfsactiviteiten bewustwording en kennisontwikkeling voor haar medewerkers organiseren.

Wij onderhouden voor het organiseren van generieke bedrijfsactiviteiten een aantal trainingsprogramma’s. Het bedrijf kan voor het organiseren van bedrijfsspecifieke bedrijfsactiviteiten een licentie afnemen en zelf trainingsprogramma’s ontwikkelen.

Met de kwaliteit van trainingsprogramma’s, een effectieve logistiek en zorgvuldigheid bij het verwerken van persoonsgegevens stimuleren wij medewerkers van bedrijven hun kennis te ontwikkelen.