Ga naar de inhoud

Het organiseren van kennis op het gebied van kennismanagement

Dit bewustwordings- en trainingsprogramma heeft tot doel kennis op het gebied van kennismanagement te organiseren. Het succesvol implementeren en managen van kennismanagement staat hier centraal. Zoals we bewustwordings- en trainingsprogramma’s kennen op het gebied van bijvoorbeeld beschermen van persoonsgegevens en smart contracting, kennen we ook programma’s op het gebied van kennismanagement zelf. Het bestaat uit drie (sub)programma’s, te weten bewustwording van de noodzaak en het belang van kennismanagement, het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van trainingsprogramma’s en het benutten of ook wel toepassen van kennismanagement.

Een programma is gericht op het ontwikkelen van kennis van een rol, heeft een leerpad en bestaat uit cursussen. Uit ervaring weten wij dat het organiseren van kennismanagement – uiteindelijk – een bedrijfsspecifieke aangelegenheid is. Het programma dat wij hier presenteren helpt bedrijven zelf kennismanagement op te zetten en uit te bouwen.

Waarom kennismanagement?

Het management en medewerkers voeren hun taken beter uit als zij trainingsprogramma’s kunnen volgen en kennis opdoen. Studenten ontwikkelen hun kennis beter en sneller met logische leerpaden als onderdeel van kennismanagement. Voor de bedrijfsleiding en het management is kennismanagent een instrument om medewerkers en studenten beter te laten presteren of om – noodzakelijke – veranderingen goed en volgens een plan door te kunnen voeren. 

Met de kennis sturen management en medewerkers de bedrijfsprocessen effectiever aan. Adequaat kennismanagement is essentieel voor het borgen van de bedrijfscontinuïteit. Zie ook Businesscase toepassen van bedrijfsspecifieke leeromgeving en bewustwordings- en trainingsprogramma’s. Maakt u gebruik van uw bedrijfsspecifieke leeromgeving? Dan is dit programma daar altijd bij inbegrepen. Onze professionals onderhouden – op basis van hun ervaringen – de categorieën van cursussen en trainingsprogramma’s van het programma kennismanagement.

U wenst kennismanagement te organiseren en u overweegt gebruik te maken van een bedrijfsspecifieke leeromgeving

  • (A) In uw bedrijfsspecifieke leeromgeving beheert u uw eigen programma’s en leerpaden voor (afdelings)rollen. Met behulp van de logistiek van uw bedrijfsspecifieke leeromgeving legt u fijnmazig aan het management en de medewerkers de programma’s voor, organiseert u de cursussen en meet de kennisontwikkeling; en
  • (B) In uw bedrijfsspecifieke leeromgeving ontwerpt, ontwikkelt en beheert u uw cursussen. Een programma maakt gebruik van cursussen.

Hieronder geven wij de samenhang tussen programma’s voor rollen (B) en cursussen (A) weer. De opleidingsmanager organiseert het kennismanagement in samenwerking met trainingscoördinatoren op afdelingen. Medewerkers vervullen bepaalde rollen waaraan programma’s zijn gekoppeld.

Veranderingsprocessen succesvol doorvoeren

Het bewustwordings- en trainingsprogramma kennismanagement werken wij voor een bedrijfshuishouding uit. Wij onderkennen een opleidingsmanager, de afdelingstrainingscoördinatoren en de medewerkers. De afdelingscoördinator maakt de medewerkers bewust van de noodzaak van kennismanagement. Hiervoor maakt de coördinator gebruik van het bewustwordingsprogramma kennismanagement. Na het volgen van het programma en cursussen vragen de medewerkers om aanvullende trainingen om veranderingsprocessen succesvol volgens plan door te voeren. 

Organiseren van kennis

U wilt het kennisniveau van medewerkers in hun rol op het juiste niveau brengen en houden? Er is een bewustwordingstraining nodig dat medewerkers in hun rol laat inzien dat zij het juiste kennisniveau moeten hebben om hun taken goed uit te kunnen voeren.

Ontwerpen en Beheren van trainingsprogramma’s

Na het volgen van bewustwordingsprogramma’s vragen medewerkers u om meer (achtergrond)kennis over kennismanagement. Op basis van deze kennis bereiden de medewerkers zich voor op kennisontwikkeling in dienst van de afdeling, henzelf en de bedrijfsorganisatie. Het bedrijf gebruikt of ontwerpt, bouwt en beheert categorieën van cursussen die trainingsprogramma’s mogelijk maken. 

Benutten van kennismanagement

De programma’s van kennismanagement staan in dienst van het opbouwen van kennis bij studenten of medewerkers voor het creëren van een geambieerd loopbaanperspectief of bij management en medewerkers voor het succesvol doorvoeren van veranderingen in de bedrijfsorganisatie.

Voorbeeld uit de praktijk

Een bedrijf dat vakantiewoningen verhuurt, past kennismanagement toe voor het organiseren van schoonmaken en onderhouden van vakantiewoningen. Zie vasthouden en doorgeven van kennis. Het organiseren van de schoonmaak van vakantiewoningen is een strategische en essentiële activiteit. Gebeurt dat niet goed, dan blijven gasten weg of geven negatieve commentaren op social media.

Graag bespreken wij met u welke ambities u heeft als het gaat om kennismanagement en hoe u het kennismanagement voor uw bedrijf kunt voorbereiden en benutten. 

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Heeft u aanvullende wensen, schroom dan niet contact op te nemen met de servicedesk. Zij beantwoorden uw vraag of verwijzen door naar de professional die u verder helpt. Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl.