Welkom bij Duthler Academy!

Wij bieden hoogwaardige zakelijke opleidingen aan. Waar bent u naar opzoek?

Accreditaties

We zijn trots op onze accreditaties. Wij zijn NRTO, Cedeo, CRKBO en NVvPO geaccrediteerd.

Lees meer  

20 jaar ervaring

Zeer ervaren docenten met brede kennis op het gebied van legal, governance & compliance en privacy.

Lees meer  

Breed opleidingsaanbod

We hebben een breed scala aan trainingsprogramma's op het gebied van legal, compliance en privacy.

Lees meer  

Onze trainingsprogramma's

We ontwikkelen en beheren bewustwordings- en trainingsprogramma’s. Met behulp van deze programma’s kan het bedrijf bewustwording en kennisontwikkeling voor haar medewerkers organiseren voor specifieke bedrijfsactiviteiten.

Privacy en informatieveiligheid

Met behulp van dit programma organiseren bedrijven en instellingen bewustwording en kennisontwikkeling voor het personeel op het gebied van privacy en informatieveiligheid. De staf bestaat uit alle rollen binnen een bedrijf die betrokken (moeten) zijn bij het effectief inrichten van privacy en informatieveiligheid.

Lees meer  

(Bedrijfs)juridische functie

Met behulp van dit programma organiseert het management van een bedrijf bewustwording en kennisontwikkeling bij medewerkers voor het organiseren van een effectieve bedrijfsjuridische bedrijfsvoering.

Lees meer  

Kennis- en verandermanagement

Om veranderingen in de markt en wetgeving succesvol door te voeren, moeten medewerkers over voldoende kennis beschikken. Centraal in dit programma staat het rolgestuurd ontwikkelen van de benodigde kennis bij medewerkers.

Lees meer  

Vertrouwensnetwerk en verantwoording

Het management van een bedrijf organiseert met behulp van dit programma bewustwording en kennisontwikkeling voor het personeel voor het vertrouwensnetwerk en verantwoording.

Lees meer  

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze servicedesk via servicedesk@duthleracademy.nl of +31 (0) 70 392 22 09.

Een veranderingsproces: leren veranderen

Als onderdeel van kennisontwikkeling en bewustwording verzorgt Duthler Academy de logistiek voor bedrijven, desgewenst met behulp van een bedrijfsspecifieke leeromgeving met rolgestuurde opleidingen en trainingen gericht op het effectief organiseren van bedrijfsactiviteiten.

Duthler Academy creëert bedrijfsspecifieke leeromgevingen voor bedrijven en instellingen (hierna bedrijven) op haar Learning Management System (LMS), Moodle Workplace.

Laatste nieuws

Gefeliciteerd Emile Meulemans met het afronden van de Opleiding FG

Duthler Academy feliciteert Emile Meulemans met het succesvol afronden van...

Irma Horck, gefeliciteerd met het afronden van de Opleiding FG!

Duthler Academy feliciteert Irma Horck met het succesvol afronden van de...

FG, wat moet je ermee? Kwaliteitstitel voor de FG: de Register FG

Door: Caroline Willemse met bijdragen van deelnemers van de...

Gefeliciteerd Paul Schokker met het afronden van de Opleiding FG!

Wij feliciteren Paul Schokker met het afronden van de...