Ga naar de inhoud

Jurisprudentie, besluiten en richtsnoeren

In de cursus ‘overzicht huidige privacywetgeving’ hebben wij de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) behandeld. De AVG werd in 2016 van kracht en in 2018 van toepassing. In de tussentijd hebben toezichthouders gehandhaafd en is er jurisprudentie ontstaan die de uitleg van de rechten van betrokkenen en de verplichtingen van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers van persoonsgegevens nader verklaren.

Wij nemen belangrijke jurisprudentie, boetebesluiten en richtsnoeren van toezichthouders met de deelnemers door en duiden deze. Wij geven aan wat de impact van de jurisprudentie, boetebesluiten en richtsnoeren is op de rechten en verplichtingen van betrokkenen en verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers. Er ontstaat een overzicht van discussiepunten en uitleg waarmee bedrijven bij het organiseren van passende beheersmaatregelen gericht op het beschermen van persoonsgegevens rekening kunnen houden.

Introductie van de docenten:

Category:

Doelgroep

De deelnemers hebben de cursus ‘Overzicht huidige privacywet- en regelgeving’ succesvol afgerond. De deelnemers kunnen de jurisprudentie, besluiten en richtsnoeren van Europese en nationale toezichthouders dan ook plaatsen binnen het primaire doel, de basisbegrippen en beginselen van de AVG.

Voor de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is kennis van jurisprudentie, besluiten en richtsnoeren essentieel voor een goede taakvervulling, net als voor privacy officers en compliance managers en medewerkers. Voor een CISO en IT-auditors is deze kennis zeer aan te bevelen. Voor de genoemde rollen zijn verschillende leerpaden beschikbaar.

Doelen

Deelnemers zijn na afloop van het volgen van deze cursus zelfstandig in staat de betekenis van jurisprudentie, boetebesluiten en richtsnoeren van toezichthouders te duiden en toe te passen. De cursus biedt deelnemer comfort bij het organiseren van het beschermen van persoonsgegevens zoals de AVG dat bedoeld heeft. De deelnemer bouwt zijn of haar formeel-juridische kennis uit.

Cursuscategorie Formeel Juridisch

Privacyrecht bestaat niet alleen uit wet- en regelgeving. De interpretatie daarvan in concrete gevallen door rechters en boetebesluiten, alsook richtsnoeren die helpen bij de toepassing van wet- en regelgeving, vormen een onmisbaar onderdeel van het privacyrecht. Om formeel-juridische kennis over privacywetgeving actueel te houden is het regelmatig bestuderen van uitspraken jurisprudentie, besluiten en richtsnoeren essentieel.

Organisatie van de opleiding

Vanuit uw (persoonlijke) leeromgeving heeft u toegang tot de cursus. In deze leeromgeving vindt u de teksten van de relevante jurisprudentie, boetebesluiten en richtsnoeren. Daarnaast bevat de leeromgeving ook materiaal om u mee te nemen door de leerstof. Wij adviseren u om voorafgaand aan de workshop de leeromgeving te bezoeken. In de leeromgeving zijn diagnostische toetsen te vinden waarmee u uw kennisniveau kunt testen.

Tijdens een workshop lichten de docenten de jurisprudentie, boetebesluiten en richtsnoeren nader toe en relateren deze aan praktijkvoorbeelden. Er is alle ruimte is voor het stellen van vragen.

Na het volgen van de workshop kunt u vanuit uw leeromgeving een tentamen maken. Vanuit de leeromgeving koppelt de docent de resultaten vervolgens aan u terug.

Na het succesvol afronden van het tentamen blijft de cursus voor u beschikbaar. De docenten onderhouden de cursus zodat u altijd toegang heeft tot een cursus die actueel is.

De docenten

Ervaren juristen en advocaten verzorgen deze cursus. De docenten hebben een juridische achtergrond, ruime kennis van het privacyrecht waarin zij zich hebben gespecialiseerd en hebben veel ervaring met het beschermen van persoonsgegevens bij bedrijven en andere organisaties. Zo verlenen zij adviesdiensten, vervullen de rol van FG en verlenen juridische bijstand aan bedrijven die betrokken zijn in juridische procedures of onderzoeken door toezichthouders.

Onze docenten onderhouden de jurisprudentie en publiceren hierover in blogs op onze website.

Aanmelding en investering

Wij bieden een deelnemer een persoonlijke leeromgeving aan, eventueel binnen een bedrijfsspecifieke leeromgeving, waarin het programma opleiding Functionaris voor Gegevensbescherming toegankelijk is.

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur en het uitvoeren van een diagnostische toets 2 uur. Het volgen van de workshop is 4 uur op onze locatie. De cursus is van 10:00 tot 14:00 en het tentamen is 2 – 4 uur. Aantal PE-punten: 4.

Prijs: € 500, – excl. BTW.

Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met de servicedesk. Zij staan u graag te woord. Ga hier naar het overzicht met de programma’s en categorieën van andere cursussen.