Ga naar de inhoud

Actualiteiten Beschermen van Persoonsgegevens

500

In deze (PE) cursus wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Ieder kwartaal verschijnt er een nieuwe versie van deze module.

Boetebesluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens en andere Europese toezichthouders worden behandeld. Uitspraken van bestuursrechters en civiele rechters alsook van het Europese Hof komen aan de orde. Ook wordt ingezoomd op artikelen uit toonaangevende vaktijdschriften, op de meest recente Europese guidelines en op wetgevingsinitiatieven. Besproken wordt wat de actuele ontwikkelingen betekenen voor de praktijk en wat de gevolgen kunnen zijn voor bepaalde bedrijfsactiviteiten.

Introductie van de docenten:

Category:

Na de inwerkingtreding van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is er veel tijd besteed aan het organiseren van privacy en gegevensbescherming in organisaties. Er is prioriteit gegeven aan het onderwerp en er is capaciteit vrij gemaakt. Op een gegeven moment verslapte de aandacht voor het onderwerp en we zien nu dat privacy en gegevensbescherming vaker niet dan wel zijn verankerd in organisaties.

Ondertussen zit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet stil en de andere Europese toezichthouders evenmin. Uit recente boetebesluiten blijkt dat organisaties serieus in de problemen kunnen komen als ze de verplichtingen uit de AVG niet naleven. Het niet naleven van bijvoorbeeld de beveiligingsplicht die de AVG organisaties oplegt, kan dan een forse boete opleveren.

Er ontwikkelt zich jurisprudentie van civiele rechters en van de Raad van State. Betrokkenen bewandelen voor het uitoefenen van hun rechten steeds vaker de weg naar deze instanties en rechters moeten zich steeds vaker buigen over aansprakelijkstellingen na bijvoorbeeld ransomware aanvallen. Rechters wijzen sinds kort verzoeken van betrokkenen om schadevergoeding toe als organisaties de AVG overtreden.

Deze ontwikkelingen wakkeren de behoefte aan meer kennis over de actualiteiten op het gebied van privacy en gegevensbescherming sterk aan. De leiding en ook de medewerkers willen weten wat de gevolgen zijn voor hun bedrijfsactiviteiten zodat ze daarop kunnen acteren. Deze module voorziet in deze behoefte. Ieder kwartaal verschijnt er namelijk een nieuwe versie van deze module, elke maand wordt er een workshop georganiseerd.

Het is mogelijk om éénmalig voor een module en de bijbehorende workshop in te schrijven. De deelnemer krijgt toegang tot de module in de leeromgeving en kan de bijbehorende workshop bezoeken. Er kan ook voor een jaarabonnement worden gekozen. De deelnemer krijgt dan ieder kwartaal toegang tot de laatste versie van de module in onze leeromgeving.

Programma en aanmelden

  • Trends en ontwikkelingen
  • Jurisprudentie
  • Wetsinitiatieven
  • Internationale ontwikkelingen
  • Regie over gegevens
  • Juridische weerbaarheid

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de module op de leeromgeving van Duthler Academy of uw eigen leeromgeving. Hier kunt u zich ook inschrijven voor een workshop naar keuze. Onze trainingen zijn altijd maatwerk. We houden graag rekening met uw specifieke wensen.

Werknemers hebben recht op hun privacy, al is dit geen absoluut recht. Soms zullen de belangen van een werkgever zwaarder wegen dan het recht op privacy van een werknemer. Geconfronteerd met een pandemie van enorme omvang hebben we met elkaar ondervonden welk spanningsveld dit kan opleveren.

In deze PE cursus wordt ingegaan op de verplichtingen uit de AVG en aanverwante wetgeving die gelden voor werkgevers als ze persoonsgegevens van werknemers (en sollicitanten) gaan verwerken.

Organisatie van de opleiding

Vanuit uw persoonlijke leeromgeving heeft u toegang tot deze cursus. Een ervaren jurist of advocaat met operationele kennis verzorgt deze cursus. Zij verzorgen het programma formeel juridisch en adviseren u de casussen te bestuderen voordat u deelneemt aan de workshop. In de cursus zijn diagnostische toetsen opgesteld waarmee u uw kennisniveau kunt testen. In de workshop leidt een docent u door de casussen en legt u situaties voor. U heeft de gelegenheid vraagstukken uit de praktijk aan de docent voor te leggen.

Na het volgen van de workshop bereidt de docent tentamenvragen voor die u vanuit uw leeromgeving kunt uitwerken en aan de docent aanbiedt.

Na het succesvol afronden van het tentamen blijft de cursus voor u beschikbaar. De docenten onderhouden de cursus en het staat u vrij hiervan kennis te nemen. Het is aan te bevelen om de drie jaar de workshop bij de cursus opnieuw te volgen.

De docenten

De docenten hebben een juridische achtergrond, voldoende kennis van het brede veld van het beschermen van persoonsgegevens en hebben ervaringen met het beschermen van persoonsgegevens bij bedrijven en instellingen (adviseren, vervullen van de rol van FG en of bijstaan van bedrijven in rechtszaken of uitvoeren van onderzoeken door de toezichthouder).

Aanmelding en investering

Wij bieden een cursist een persoonlijke leeromgeving op de bedrijfsspecifieke leeromgeving aan waarin de het programma opleiding functionaris voor gegevensbescherming toegankelijk is (cursist kan ook kiezen voor een persoonlijke leeromgeving van de leeromgeving van Duthler Academy).

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur en het uitvoeren van een diagnostische toets 2 uur. Het volgen van de workshop is 4 uur op onze locatie. De cursus is van 10:00 tot 14:00 en het tentamen is 2 – 4 uur. Aantal PE-punten: 4.

Neem contact op met de servicedesk als u vragen heeft. Ga hier naar het overzicht met de programma’s en categorieën van cursussen.