Ga naar de inhoud

Gedragsregels over de onafhankelijkheid van de FG

Werkgroep Ethiek

In december 2018 hebben de leden van de werkgroep Ethiek van de Opleiding FG van Duthler Academy in samenwerking met Duthler Associates de Gedragsregels voor Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) gepubliceerd. Hiermee werd het voortouw genomen om voor de beroepsgroep gedragsregels op te stellen om de FG te ondersteunen in diens dagelijkse praktijk. Een praktijk waarin de FG regelmatig met dilemma’s wordt geconfronteerd.

De werkgroep staat open voor kritiek en wil graag in discussie.

Kernwaarde vertrouwelijkheid In de vorige blog kwam de kernwaarde ‘professionaliteit’ aan de orde In deze blog besteden we aandacht aan de gedragsregels die gebaseerd zijn op de kernwaarde ‘onafhankelijkheid’.

Kernwaarde onafhankelijkheid

De kernwaarde ‘onafhankelijkheid’ wordt in het document Gedragsregels als volgt beschreven:

  • Een onafhankelijke positie in de organisatie; de FG verdient een plaats in de ‘governance’ van de organisatie waardoor hij/zij in staat is contact op te nemen met het bestuur of de directie.
  • Een combinatie van rollen of taken kan alleen als de neventaken geen aanleiding geven tot conflicterende belangen met de taken van de FG. Of hiervan sprake is moet van geval tot geval worden bepaald. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming heeft benadrukt dat de FG geen functie kan vervullen die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
  • Nevenfuncties kunnen de FG kwetsbaar maken als deze functies de schijn hebben van conflicterende belangen.
  • Een FG dient niet bewust of onbewust te worden beïnvloed door een beloning. Een algemene beloning, zoals bijvoorbeeld een kerstpakket dat alle medewerkers in een organisatie ontvangen, vinden FG’s wel acceptabel. Zo blijkt uit de praktijk.

Gedragsregels

Op basis van deze kernwaarden zijn de volgende gedragsregels beschreven:

  • De FG dient te vermijden dat zijn vrijheid en onafhankelijkheid in de uitoefening van het beroep in gevaar zou kunnen komen.
  • Het is niet geoorloofd om de FG een beloning of provisie toe te kennen noch mag de FG deze ontvangen voor opdrachten.
  • De verplichtingen die op een FG rusten vereisen onafhankelijkheid, vrij van alle druk, in het bijzonder op het punt van eigen belangen of beïnvloeding van buitenaf.