Ga naar de inhoud

Gedragsregels: de FG en de kernwaarde ‘professionaliteit’

Werkgroep Ethiek

In december 2018 hebben de leden van de werkgroep Ethiek van de Opleiding FG van Duthler Academy in samenwerking met Duthler Associates de Gedragsregels voor Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) gepubliceerd. Hiermee werd het voortouw genomen om voor de beroepsgroep gedragsregels op te stellen om de FG te ondersteunen in diens dagelijkse praktijk. Een praktijk waarin de FG regelmatig met dilemma’s wordt geconfronteerd.

Zoals bij de publicatie was vermeld, de Gedragsregels zijn niet in beton gegoten. De werkgroep staat open voor kritiek en wil graag in discussie. Kernwaarde vertrouwelijkheid In deze blog willen we de gedragsregels die gebaseerd zijn op de kernwaarde ‘professionaliteit’ nader beschouwen.

Kernwaarde professionaliteit

De kernwaarde ‘professionaliteit’ wordt in het document Gedragsregels als volgt beschreven:

  • Diepgaande kennis en permanente educatie, ruime ervaring, vaardigheden en competenties;
  • Een juiste balans houden tussen toezichthouder, adviseur en meewerkend voorman; en
  • Grenzen aan zijn deskundigheid erkennen en weten wanneer hulp dient te worden ingeschoten.

Gedragsregels

Op basis van deze kernwaarde zijn de volgende gedragsregels beschreven:

  • De FG behoort zijn wettelijke taak zorgvuldig uit te voeren;
  • De FG handelt bij de uitoefening van zijn functie naar de normen die invulling geven aan de professionele standaard, waaronder met name wet- en regelgeving, richtlijnen van toezichthouders en ethische gedragsregels;
  • De FG zal expliciet documenteren aan de hand van welke beslissingen een afweging is gemaakt en daar transparant over zijn, met name in het geval een advies van de FG niet wordt opgevolgd
  • De FG houdt zijn ‘vakbekwaamheid’ op het niveau dat vereist is om zijn taken op een adequate wijze te kunnen vervullen; en
  • De FG dient de grenzen van zijn deskundigheid en beroepsverantwoordelijkheid te kennen en daar waar nodig de hulp van anderen in te roepen.