Ga naar de inhoud

Wat is het ADKAR-model?

Het vraagt van de bedrijfsleiding visie en lef een veranderings-proces in te zetten. Het ADKAR-model (Awareness, Desire, Knowledge, Ability & Reinforcement) helpt bedrijven te veranderen en biedt inzicht in de veranderingscapaciteit. Bewustwording en kennisopbouw zijn bepalende onderdelen van het model. Zonder bewustwording en kennisopbouw bij medewerkers komt het veranderingsproces niet op gang.

Als de leiding doordrongen is van de noodzaak van veranderen en de aard en omvang van de veranderingen zijn bekend dan ontstaat het verlangen naar de uitkomsten van de verandering. Dan is de leiding bereid de veranderingen te faciliteren, erbij betrokken te zijn en ‘zijn of haar naam eraan te verbinden’. 

Het veranderingsproces

Een veranderingsproces raakt betrokken medewerkers op verschillende organisatielagen en vraagt aan elke medewerker een geïndividualiseerd veranderingsproces te doorlopen. De leiding vraagt van medewerkers het veranderingsproces te omarmen, kennis op te doen en gedrag te veranderen. Een medewerker moet wel in staat zijn het gewenste kennisniveau te halen, moet de verandering willen volbrengen en beoogde resultaten kunnen overleggen. Het (beoogde) resultaat van een medewerker is mede afhankelijk van veranderingsresultaten van andere medewerkers. 

Bewustwording en kennisopbouw

Uitgaande van het collectieve bedrijfsbelang en de veranderingscapaciteit van medewerkers zal de leiding kiezen voor een samenhangende bewustwording en kennisopbouw. Het bestendigen van de resultaten van de verandering vindt plaats in de bedrijfscultuur, het opleiden en trainen van nieuwe medewerkers en georganiseerd te blijven.

Figuur 1: Trainingsprogramma’s sluiten naadloos aan op het ADKAR-model.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij beheren voor een aantal bedrijfsactiviteiten trainingsprogramma’s die aansluiten op de veranderingsfases van het ADKAR-model en die uitgaan van de verschillende rollen die medewerkers vervullen binnen een bedrijf. Met behulp van deze trainingsprogramma’s organiseert een bedrijf zijn bedrijfsactiviteiten effectiever en kostenefficiënter. Een voorbeeld is het trainingsprogramma ‘beschermen van persoonsgegevens’ voor het organiseren van het beschermen van persoonsgegevens.

Neem gerust contact met ons op en maak een afspraak.

Auteur