Ga naar de inhoud

De rol van de FG bij AP-onderzoeken

De tennisbond KNLTB verwijt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat men de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) niet heeft betrokken bij het onderzoek naar de verkoop van persoonsgegevens van leden aan sponsoren ten behoeve van reclame.

De AP wijst dat verwijt van de hand: “De AP werkt weliswaar samen met de FG, maar haar toezichthoudende activiteiten moet zij richten op de verwerkingsverantwoordelijke die de normadressaat is van de AVG. Hoewel de AP uit hoofde van haar taken aan een ieder inlichtingen kan vragen, waaronder de FG, geldt tegelijkertijd dat de FG geen deel uitmaakt van de (…) verwerkingsverantwoordelijke.”

De AP zal dan ook altijd informatie opvragen bij de verwerkingsverantwoordelijke zelf en niet bij de FG. Een helder standpunt: de FG is weliswaar interne toezichthouder, maar geen “vooruitgeschoven post” van de AP.
De AP is zich bewust dat men “de delicate balans” tussen de FG en de verwerkingsverantwoordelijke zou kunnen verstoren als men de FG apart zou bevragen. De verwerkingsverantwoordelijke zou het vertrouwen in de FG dan gemakkelijk kunnen verliezen.

Om dat te voorkomen besteedt de Training Beschermen van Persoonsgegevens veel aandacht aan de positie van de FG. Aan de hand van praktijkgevallen worden praktische tips gegeven om als FG de goede balans te bewaren in de verhouding met de verwerkingsverantwoordelijke en met de AP.