Ga naar de inhoud

Kennis op het gebied van de bedrijfsjuridische functie is onontbeerlijk

Elk bedrijf of organisatie sluit contracten en koopt en verkoopt producten en diensten. Niet altijd is er inzicht en overzicht in de rechten en plichten die hieruit voortvloeien, en veelal is de bedrijfsjuridische functie niet expliciet georganiseerd.

Steeds meer bedrijven en organisaties beseffen dat dit beter, sneller en goedkoper georganiseerd kan worden. Het organiseren van de bedrijfsjuridische functie is het werkterrein van legal operations.
Voor het organiseren van de bedrijfsjuridische functie is kennis op het gebied van legal operations onontbeerlijk, evenals kennis op het gebied van contractmanagement.

Met CM Partners, de contractmanagement expert en uitvinder van de CATS methode, organiseert Duthler Academy de driedaagse company training legal operations.