Meteen naar de inhoud

Benutten van kennismanagement

De programma’s van kennismanagement staan in dienst van het opbouwen van kennis bij studenten of medewerkers voor het creëren van een geambieerd loopbaanperspectief of bij management en medewerkers voor het succesvol doorvoeren van veranderingen in de bedrijfsorganisatie.

Het belasten van het management en de medewerkers met trainingsprogramma’s vraagt van de medewerkers een investering. Medewerkers willen weten wanneer de nieuwverworven kennis door de bedrijfsleiding wordt ingezet en wat de beoogde voordelen voor de afdeling, henzelf en het bedrijf zijn. Het starten van de programma’s kennismanagement is een onderdeel van een groter plan kennismanagement een succes te maken. Anders gezegd: het benutten van kennismanagement moet goed gepland zijn de beoogde waarde proposities daadwerkelijk te realiseren.

In dit programma staat het – strategisch, tactisch en operationeel –toepassen van kennismanagement centraal. Het is verstandig dat deelnemers aan deze programma’s kennis en ervaring hebben opgedaan met de bedrijfsspecifieke leeromgeving en het ontwerpen, bouwen en implementeren van programma’s. Wij bevelen u aan dit programma in een workshop of in-house training af te nemen.

Category:

Kennismanagement staat in dienst van duidelijk omschreven doelen. Het is een middel voor de bedrijfsleiding, het management en de medewerkers krachtige teams te ontwikkelen die effectief bedrijfsprocessen aansturen. Wij noemen een paar doelen:

  • Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden waarmee studenten hun ambities kunnen realiseren.
  • Het bij het management en de medewerkers ontwikkelen van bewustwording van de noodzaak veranderingen door te voeren in bedrijfsprocessen, die leidt tot het vragen om kennis en vaardigheden voor het succesvol uitvoeren van deze veranderingen.
  • Het benutten van bedrijfsgeheimen zonder dat de vertrouwelijkheid van de bedrijfsgeheimen in gevaar komt.

Het kennismanagement faciliteert deze doelen met programma’s en elk programma heeft het karakter van een regelkring: plan – do – check – act (kwaliteitscirkel van Deming). Vanuit het kwaliteitsdenken lopen er in een bedrijf meerdere programma’s parallel die allemaal gebruik maken van de logistiek van een bedrijfsspecifieke leeromgeving.

De uitkomsten van de programma’s ondersteunen de studenten en medewerkers om hun ambities en of bedrijfsdoelen beter te realiseren. Voor de bedrijfsleiding en het management is kennismanagement een essentieel instrument om bedrijfsdoelen te halen. Tegelijkertijd zien wij in de praktijk dat de bedrijfsleiding moeite heeft om kennismanagement effectief te organiseren.

Doelgroep

In deze cursus staat het benutten van kennismanagement centraal. Het juiste kennisniveau bij het management en de medewerkers is essentieel voor het aansturen van bedrijfsprocessen waarmee de bedrijfsactiviteiten effectief georganiseerd worden. De bedrijfsleiding verruimt de scope en reikwijdte van kennismanagement door bijvoorbeeld het ontwikkelen en toepassen van producten en diensten in ogenschouw te nemen. Hiermee raken wij aan het vormen en benutten van bedrijfsgeheimen.

Het benutten van kennismanagement maakt onderdeel uit van de (expliciete) visie en doelen van kennismanagement van de bedrijfsleiding. Afhankelijk van de planning van de gewenste wijzigingen in de organisatie, en van de producten en de diensten, starten en monitoren de bedrijfsleiding en het management kennismanagement-deel-projecten als onderdeel van implementatieprojecten. Er kan een noodzaak zijn om een trainingscoördinator aan te stellen of deze rol uit te laten voeren door een projectleider.

Het door de trainingscoördinator verzamelen van resultaten van lopende bewustwordings- en trainingsprogramma’s is een belangrijke graadmeter voor het aanstellen van nieuwe medewerkers en of voor besluiten om veranderingsprocessen door te voeren.

Het komt voor dat bewustwordings- en trainingsprogramma’s uiteindelijk niet beantwoorden aan de verwachtingen, waardoor het kennisniveau onvoldoende stijgt om de beoogde stappen te kunnen zetten. Het management, in samenspraak met de bedrijfsleiding, zal trachten de essentiële kennis op te bouwen alvorens verder te gaan met het realiseren van het implementatieproject.

Het klinkt logisch en daarmee eenvoudig: medewerkers hebben kennis nodig om adequaat te functioneren. Andersom geldt ook: een te laag kennisniveau resulteert in stress bij medewerkers en een ineffectieve organisatie van bedrijfsactiviteiten. Aan de hand van casussituaties bespreken wij het formuleren en uitwerken van een strategie voor kennismanagement.

Doelstellingen

Wij lezen in de literatuur dat de leiding van bedrijven het belangrijk om kennismanagement te organiseren. Tegelijkertijd zien wij in de praktijk dat bedrijven worstelen om hier invulling aan te geven omdat het niet duidelijk is wat de doelen van kennismanagement zijn en hoe zij kennismanagement kunnen operationaliseren.

Wij besteden in dit deel van het programma aandacht aan veel voorkomende methoden en technieken. Wij noemen:

–   Canon van leren & ontwikkelen: Een verzameling van artikelen over leren en ontwikkelen in en om organisaties. De auteurs formuleren hun theorieën op basis van wetenschappelijk onderzoek en ervaringen in de praktijk.
–   Taxonomie van Bloom: De taxonomie van Bloom is een methode om leerdoelen en leervaardigheden in te delen, zodanig dat de meetbaarheid van deze doelen wordt vereenvoudigd.
–   ADKAR: Het Prosci® ADKAR®-model is het meest gebruikte change managementmodel ter wereld voor individuele verandering. Het richt zich op het veranderproces van individuen die geraakt worden door veranderingen in de organisatie.
–   Achterliggende gedachte bedrijfsspecifieke leeromgeving: Duthler Academy, in samenwerking met eFaktor, heeft de Moodle Workplace uitgewerkt met een effectieve logistiek.

Door de achterliggende methoden en technieken in het programma te bespreken ontstaat kennis over de scope en reikwijdte van kennismanagement zoals wij hebben uitgewerkt in de bedrijfsspecifieke leeromgeving en bewustwordings- en trainingsprogramma’s.

Docenten

De docenten hebben jarenlange ervaring met kennismanagement en het overdragen van kennis aan medewerkers en studenten. De docenten ervaren dagelijks dat het ontberen van kennis bij management en staf leidt tot de aantasting van de bedrijfscontinuïteit.

Introductie van de samenstellers van de cursus en eerste docenten:

–    Drs. André J. Biesheuvel RE RA RFG; en
–    Mr. dr. Anne-Wil Duthler

Informatie over de cursus

Het daadwerkelijk toepassen van cursussen als onderdeel van programma’s is de “proef op de som” op een geïmplementeerd kennismanagement.

In de cursus wordt het gebied van kennismanagement verkend in dienst van het effectief organiseren van bedrijfsactiviteiten met als doel de persoonlijke, afdelings- en bedrijfsdoelen te realiseren van respectievelijk de medewerker, afdeling en het bedrijf.

Het verkennen van het gebied van kennismanagement maakt het organiseren van kennismanagement voor de eigen organisatie ‘haalbaar’.

Wij bieden een cursist een persoonlijke leeromgeving op de bedrijfsspecifieke leeromgeving aan waarin de het programma’s en cursussen toegankelijk zijn (cursist kan ook kiezen voor een persoonlijke leeromgeving van de leeromgeving van Duthler Academy).

–    Studiebelasting voorbereiding: De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur en het uitvoeren van een diagnostische toets 2 uur.
–    Locatie: Duthler Academy in Den Haag.
–    Duur: Van 10:00 tot 14:00 en tentamen van 2 uur.
–    Prijs: …
–    Aantal PE-punten: 4.

Neem contact op met de servicedesk als u vragen heeft. Ga hier naar het overzicht met de programma’s en categorieën van cursussen.