Ga naar de inhoud

Intercollegiaal overleg voor FG’s

De FG kan met ingewikkelde situaties te maken krijgen, onder meer omdat hij of zij als toezichthouder is aangesteld bij de organisatie die zijn of haar salaris betaalt. Verstandig omgaan met het collusierisico is een uitdaging die elke FG in de praktijk tegenkomt. Intervisie is een professionele uitwisseling tussen professionals die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied en in vertrouwelijkheid dilemma’s aan elkaar willen voorleggen. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

De FG is een beroepsgroep in ontwikkeling die zowel brein als ruggengraat nodig heeft. Dit zou je kunnen omschrijven met de term ‘weerbaarheid’. Een FG dient naast de wet en het bestaande normenkader ook terug te kunnen vallen op collega FG’s en eengedragscode of gedragsregels. De werkgroep Ethiek heeft vijf kernwaarden geïdentificeerd die nodig zijn om de taken van een FG goed te kunnen uitvoeren: onpartijdigheid, professionaliteit, onafhankelijkheid, integriteit en vertrouwelijkheid. In deze module oefenen de deelnemers met casestudies en dilemma’s uit de praktijk rond het thema ethiek. Uit beroepsgroepen waar al gedragsregels gelden – zoals de advocatuur, accountants, medici en rechtspraak – worden voorbeelden geput.

Introductie van de docenten:

Doelgroep

De bedrijfsactiviteiten en -omvang van een verwerkingsverantwoordelijke bepalen de aard en omvang van het takenpakket van een FG. Soms blijft de taakopvatting beperkt tot toezichthouden en soms is de FG een meewerkend voormens die ook onderzoeken uitvoert. De veranderende setting van het vervullen van de wettelijke FG-taken, de verwachtingen van de bedrijfsleiding en de taakopvatting van de FG vragen om een duidelijke verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen bedrijfsleiding, (afdelings)management, FG en maatschappelijke belanghebbenden.

In gesprekken met FG’s is er behoefte aan intercollegiaal overleg om structureel en op ad-hoc basis dilemma’s professioneel te bepreken. Duthler Academy biedt het programma kennisgroepen voor specifieke sectoren (bijvoorbeeld het hoger onderwijs, de gezondheidszorg) en deze cursus.

Doelen

Het doel van intercollegiaal overleg is het door professionals bespreken en analyseren van dilemma’s waar FG’s mee te maken krijgen. De uitkomsten van de besprekingen leggen de professionals vast en desgewenst ontstaan er gedragskaders die praktiserende FG’s gebruiken in hun dagelijkse praktijk.

Het intercollegiaal overleg gebruikt een agenda met actuele bespreekonderwerpen en kan ad-hoc situaties bespreken. De leden van een kennisgroep spreken confidentialiteit af.

Cursuscategorie governance en compliance

De cursus behandelt de dilemma’s waarvoor een FG gesteld wordt en geeft handreikingen hoe een FG zich kan opstellen. In het kader van governance en compliance formuleren FG’s gezamenlijk een omgeving om effectief te kunnen handelen.

Organisatie van de opleiding

Vanuit uw persoonlijke leeromgeving heeft u toegang tot de cursus. Ervaren FGs beheren de cursus en verzorgen deze cursus. Zij modereren de dilemma’s, documenteren de bevindingen en conclusies in een cursus.

In de cursus zijn diagnostische toetsen opgesteld waarmee u uw kennisniveau kunt testen.

Gebruikt u de cursus voor de opleiding functionaris gegevensbescherming dan legt de docent een dilemma aan u voor of brengt u een dilemma in om te behandelen. Is het cursusonderdeel van een kennisgroep, dan kunt u deelnemen aan de discussie over de dilemma’s.

De docenten en moderators

De docenten, moderators hebben een juridische, bedrijfskundige of bestuurskundige achtergrond, voldoende kennis van het brede veld van het beschermen van persoonsgegevens en hebben ervaringen met het beschermen van persoonsgegevens bij bedrijven en instellingen (adviseren, vervullen van de rol van FG en of bijstaan van bedrijven in rechtszaken of uitvoeren van onderzoeken door de toezichthouder).

Aanmelding en investering

Wij bieden een deelnemer een persoonlijke leeromgeving op de bedrijfsspecifieke leeromgeving aan waarin de cursus toegankelijk is (cursist kan ook kiezen voor een persoonlijke leeromgeving van de leeromgeving van Duthler Academy).

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur en het uitvoeren van een diagnostische toets 2 uur. Het volgen van de workshop is 4 uur op onze locatie. De cursus is van 10:00 tot 14:00 en het tentamen is 2 – 4 uur. Aantal PE-punten: 4.

Neem contact op met de servicedesk als u vragen heeft. Ga hier naar het overzicht met de programma’s en categorieën van cursussen.