Ga naar de inhoud

Kennisgroepen

Medewerkers uit een specifieke sector spreken af in een kennisgroep waarin actuele onderwerpen op het vlak van het beschermen van persoonsgegevens worden besproken.

Kennisgroep onderwijs

De kennisgroep is erop gericht om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het voldoen aan elementaire eisen van privacywet- en regelgeving en het vertalen van de actuele ontwikkelingen naar de praktijk. 

Kennisgroep zorg

In de Kennisgroep Zorg worden actuele ontwikkelingen op het formeel juridisch vlak besproken. Vanuit de kennisgroep wordt actief gewerkt aan de business case voor het ontwikkelen en uitvoeren van privacy. Gedachten worden gevormd over governance & compliance.

Kennisgroep algemeen

In deze kennisgroep wordt de meest recente wet- en regelgeving gedeeld en besproken op het gebied van juridische aspecten, privacy, ICT en governance & compliance vraagstukken. Ook wordt ingegaan op de business case voor het organiseren van privacy en veiligheid.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl. Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseur.