Transparantie en rechten van betrokkenen (C2)

500 exclusief btw

De focus is gericht op de informatieplicht, het transparant zijn, en de plicht tot het faciliteren van de rechten van de betrokkene. Deelnemers aan deze module leren hoe de rechten van betrokkenen geëffectueerd kunnen worden en wat de betekenis daarvan is voor de inrichting van de organisatie.

Door: Duthler Associates

Docenten: Caroline Willemse of André Biesheuvel

Deelnemers aan deze module krijgen inzicht in alle afzonderlijke plichten, in het belang van het aantoonbaar kunnen laten zien dat de verantwoordelijk tijdig, juist en volledig aan deze plichten heeft voldaan en hoe hij dat organiseert. Dan gaat het over te treffen maatregelen, procedures en mechanismes om bijvoorbeeld betrokkenen binnen vier weken inzage te geven in hun eigen persoonsgegevens, alsook over de consequenties voor aan te schaffen of te ontwikkelen informatiesystemen om het recht van gegevensoverdraagbaarheid te kunnen honoreren.

Maar ook gaat het over alle andere vanuit compliance-audits vastgestelde correcte naleving. Denk hierbij aan het vastleggen van compliance waarbij gebruik is gemaakt van continuous audit tools om aan te kunnen tonen vanuit bewijsvoering dat de verantwoordelijke de wetten naleeft en dus zijn verantwoordelijkheid heeft genomen.

De focus is gericht op de informatieplicht, het transparant zijn, en de plicht tot het faciliteren van de rechten van de betrokkene. Deelnemers aan deze module leren hoe de rechten van betrokkenen geëffectueerd kunnen worden en wat de betekenis daarvan is voor de inrichting van de organisatie. Dan gaat het over te treffen maatregelen, procedures en mechanismes om bijvoorbeeld betrokkenen binnen vier weken inzage te geven in hun eigen persoonsgegevens, alsook over de consequenties voor aan te schaffen of te ontwikkelen informatiesystemen om het recht van gegevensoverdraagbaarheid te kunnen honoreren.

Het controledoel van deze module betreft vast te stellen dat de noodzakelijke processen binnen de verwerkingen zijn geïmplementeerd om aan de informatieplicht en de plicht tot het faciliteren van de rechten van betrokkene te voldoen én dat deze processen worden nageleefd. In dat controledoel wordt dus vastgesteld dat:

 • De noodzakelijke functionaliteiten voor de verwerkingen in processen aanwezig zijn om aan de plichten te voldoen (bestaan);
 • De functionaliteiten volledig voldoen aan de wettelijke vereisten (volledigheid);
 • De processen binnen de verwerkingen juist, volledig en tijdig worden uitgevoerd (werking);
 • Alle betrokkenen tijdig en indien noodzakelijk herhaald tijdig geïnformeerd worden omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens (juiste, volledige en tijdige werking);
 • Alle verzoeken van betrokkenen met betrekking tot inzage, wijziging, doorhaling e.d. volledig, juist en op tijd worden ingewilligd (juiste, volledige en tijdige werking);
 • Al deze verzoeken van betrokkenen ook worden ingewilligd richting bewerkers die op een of andere wijze inzage in en/of de beschikking hebben gekregen over de persoonsgegevens die de betrokkene wenst door te halen, wijzigen of laten verwijderen (juiste, volledige en tijdige werking).

Inhoud

Programma:

 • Introductie;
 • Afbakening vanuit de wetgevingskaders;
 • Uitoefening rechten van betrokkene;
 • Hoe AO/IB te organiseren en compliance daarover vast te stellen; en
 • Processen rechten van betrokkenen.

Investering

De investering voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon).

Extra voordelen:

Aanmelden

Na aanmelding krijgt u toegang tot de module in onze leeromgeving. De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.