Ga naar de inhoud

Privacy by design en privacy by default

In deze cursus bespreken wij het ontwerpprincipe ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’ en plaatsen wij het principe in de risk based ‘compliance by design’. Wat bedoelt de wetgever met “gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen”, artikel 25 AVG? Wat is de scope en reikwijdte van de impact van het principe op de architectuur van de datamodellen en de IT-systemen.

De centrale vraag die wij in de cursus beantwoorden is of de betrokkene voldoende in staat is regie uit te voeren over zijn of haar gegevens. Uiteraard bespreken wij de guidelines van de EDPB. Er is volop ruimte in de cursus bedrijfsspecifieke situaties voor te leggen en te bespreken.

Het formuleren van (non-)functionele eisen voor het selecteren van nieuwe of ontwerpen van IT-systemen is ook een aandachtspunt in de cursus.

Het organiseren van risico gerichte compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen is een aandachtspunt van de bedrijfsleiding. Dit vraagstuk van uit het bedrijfs- en persoonsperspectief belichten en vervolgens formuleren van controle-doelstellingen en interne controlemaatregelen vraagt voorstellingsvermogen van de cursist.

Introductie van de docenten:

Gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen, zoals in artikel 25 van de AVG wordt bedoeld, (hierna aangegeven met DPbDD) zet uitdrukkelijk de beginselen van gegevensbescherming en de rechten en vrijheden van individu (de betrokkene) centraal. Voor de bedrijfsleiding en management begint DPbDD met het begrijpen van de gegevensbeschermingsbeginselen die veelal door de Functionaris voor Gegevensbescherming worden uitgelegd.

De te treffen maatregelen zijn passend en borgen de doeltreffendheid van de beginselen van gegevensbescherming en zo de rechten en vrijheden van individuen. Niets staat de leiding in de weg dergelijke maatregelen ook toe te passen voor het beschermen van bedrijfsgegevens.

In het veranderings-, ontwerp-, aankoop- en/of ontwikkelproces voor het organiseren van bedrijfsactiviteiten krijgen de gegevensbeschermingsbeginselen al vroegtijdig aandacht. Als de beginselen fundamenteel in de organisatie en bedrijfsprocessen zijn verankerd dan is het ook mogelijk dat de bedrijfshuishouding kan voldoen aan het verantwoordingsvereiste; de bedrijfsleiding spreekt zich uit over de effectiviteit van de getroffen beheersmaatregelen gericht op wettelijke en contractuele verplichtingen, in het bijzonder gegevensbescherming.

DPbDD heeft betrekking op het gehele verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsdomein van het bedrijf. Het betreffen de holding en de dochtermaatschappijen plus de verwerkers en verdere verwerkers van persoonsgegevens van de groep. Het is niet verwonderlijk dat de wetgever certificering en gedragscodes aan de verwerkingsverantwoordelijke aanbeveelt om een werkbare en effectieve structuur samen te stellen.

Organisatie van de opleiding

Vanuit uw persoonlijke leeromgeving heeft u toegang tot deze cursus. Ervaren FGs verzorgen deze cursus. Zij verzorgen het programma materieel en adviseren u ingebrachte stukken te bestuderen voordat u deelneemt aan de workshop. In de cursus zijn diagnostische toetsen opgesteld waarmee u uw kennisniveau kunt testen. In de workshop behandelt de docent een aantal casussituatie waarin uw bijdrage gewenst is. U heeft de gelegenheid vraagstukken uit de praktijk aan de docent voor te leggen.

Na het volgen van de workshop bereidt de docent tentamenvragen voor die u vanuit uw leeromgeving kunt uitwerken en aan de docent aanbiedt.

Na het succesvol afronden van het tentamen blijft de cursus voor u beschikbaar. De docenten onderhouden de cursus en het staat u vrij hiervan kennis te nemen. Het is aan te bevelen om de twee jaar de workshop bij de cursus opnieuw te volgen.

De docenten

De docenten hebben een bedrijfskundige, juridische en IT achtergrond, voldoende kennis van het brede veld van het beschermen van persoonsgegevens en hebben ervaringen met het beschermen van persoonsgegevens bij bedrijven en instellingen (adviseren, vervullen van de rol van FG en of bijstaan van bedrijven in rechtszaken of uitvoeren van onderzoeken door de toezichthouder).

Aanmelding en investering

Duthler Academy biedt een cursist een persoonlijke leeromgeving op de bedrijfsspecifieke leeromgeving aan waarin de het programma opleiding functionaris voor gegevensbescherming toegankelijk is (cursist kan ook kiezen voor een persoonlijke leeromgeving van de leeromgeving van Duthler Academy).

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur en het uitvoeren van een diagnostische toets 2 uur. Het volgen van de workshop is 4 uur op onze locatie. De cursus is van 10:00 tot 14:00 en het tentamen is 2 – 4 uur. Aantal PE-punten: 4.

Neem contact op met de servicedesk als u vragen heeft. Ga naar het overzicht met de programma’s en categorieën van cursussen.