Ga naar de inhoud

André Biesheuvel

Achtergrond en introductie

André heeft bestuurlijke informatiekunde en economie gestudeerd en de opleidingen voor Registeraccountant, IT Auditor en Functionaris voor Gegevensbescherming met succes gevolgd. Bij KPMG (1989-2000) en Duthler Associates (2000-nu) heeft André als managing professional gewerkt als Registeraccountant, IT Auditor en adviseur. Steeds staat kwaliteit van informatie centraal.

André is een initiatiefnemer van SBR, de nationale standaard voor uitwisseling van bedrijfsgegevens en is oprichter en directeur van MYOBI. Beide initiatieven zijn er op gericht bedrijven en personen in staat te stellen gegevens onder hun regie te delen. Deze regie over gegevens is een voorwaarde voor het in vrijheid leven en ondernemen.

André’s interesses gaan uit naar het organiseren van dataportabiliteit, smart contracting, compliance, informatieveiligheid, data analytics, en regie en ethiek van datagebruik.

Betrokkenheid Duthler Academy

André en Anne-Wil hebben Duthler Academy opgericht als onderdeel van Duthler Associates. De kennis en ervaring die in de praktijk van Duthler Associates wordt opgedaan, verwerken de teamleden in bewustwordingstrainingen, opleidingen en leergangen. Het opleidingsaanbod van Duthler Academy gebruikt André voor het trainen van professionals van Duthler Associates. Klanten van Duthler Associates en Duthler Academy maken ook gebruik van dit aanbod en inmiddels levert Duthler Academy in samenwerking met MYOBI aan al haar gebruikers een bedrijfsspecifieke leeromgeving met trainings- en opleidingsprogramma’s- en trainingsportefeuilles.

Het vernieuwen van het dienstenpakket van Duthler Academy vindt André een voorrecht om uit te mogen voeren. Het vergaren van kennis, observeren van maatschappelijke ontwikkelingen en de dialoog met collega’s en studenten geven waardevolle inzichten.

André verzorgt opleidingen en trainingen op het vlak van organiseren van gegevensbescherming en informatieveiligheid, plannen en uitvoeren van veranderingsprocessen, gegevensregie en ethiek, organiseren van bedrijfsjuridische functie en compliance en toepassen van vertrouwensnetwerken, informatie ecosystemen en personal data stores.