Overzicht en inzicht in de verantwoordelijkheden (C1)

500 exclusief btw

In deze module leren de deelnemers om te voldoen aan de documentatieplicht en de daarvoor benodigde ‘Privacy & Security Accounting’ (PSA). Bijgehouden moet worden welke verwerkingen plaatsvinden, een datalekregister, de corporate family en administratie voor de contracten. Bovendien moet de Verantwoordelijke onder de AVG kunnen aantonen dat de organisatie voldoet aan de verordening, een belangrijke rol zal PSA hierin spelen.

Door: Duthler Associates

Docenten: Caroline Willemse & André Biesheuvel

De verantwoordelijke moet overzicht en inzicht hebben in al waarvoor hij verantwoordelijk en aansprakelijk is. De AVG verplicht hier zelfs toe. De meldplicht waaraan de verantwoordelijke onverwijld moet voldoen, vereist dat de verantwoordelijke zich goed heeft voorbereid.

Dit betekent dat niet alleen de verwerkingen moeten worden gedocumenteerd, maar meer nog dat inzicht gaat ontstaan in processen, informatiesystemen, corporate family, dataopslag, beveiligings- en transportsystemen. Daartoe is het van belang dat de verantwoordelijke een privacy- administratie gaat onderhouden, gesteund met goede processen zodanig dat die administratie door onweerlegbaar bewijs evidence based compliant is gedocumenteerd.

Deelnemers krijgen inzicht in het belang van het opzetten en onderhouden van een adequate privacy-administratie om te voldoen aan de documentatieplicht, inzicht te geven in de technische beveiligingsplicht en voorbereid te zijn op de meldplicht.

Inhoud

Programma:

  • Introductie;
  • Documenteren Legal Policy Framework en Baseline (LPFBRr);
  • Wettelijke grondslag documentatieplicht;
  • Noodzaak documentatieplicht;
  • Inhoud van de Privacy & Security Accounting (PSA);
  • Voldoen aan de documentatieplicht (verdieping 4); en
  • Controleren documentatieplicht.

In deze module leren de deelnemers om te voldoen aan de documentatieplicht en de daarvoor benodigde ‘Privacy & Security Accounting’ (PSA). Bijgehouden moet worden welke verwerkingen plaatsvinden, een datalekregister, de corporate family en administratie voor de contracten. Bovendien moet de Verantwoordelijke onder de AVG kunnen aantonen dat de organisatie voldoet aan de verordening, een belangrijke rol zal PSA hierin spelen. Ofwel in de PSA wordt de weerslag van de effectieve werking vastgelegd van de administratieve organisatie en maatregelen van interne controle. Hiermee ontstaat overzicht & inzicht in de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de organisatie die voortvloeien uit wet- en regelgeving op het vlak van gegevensbescherming en privacy. De PSA vormt een noodzakelijke voorwaarde voor het beperken van de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s.

Investering

De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon).

Extra voordelen:

Aanmelden

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de opleiding (module) in het opleidingsportaal van Duthler Academy. De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.