Dataportabiliteit (C7)

500 exclusief btw

Deelnemers aan deze module weten met welke eisen zij rekening dienen te houden om het recht van betrokkenen om hun gegevens op te vragen en mee te nemen. Ook kunnen zij de eisen formuleren voor de inrichting van de vastlegging van de persoonsgegevens op een zodanige wijze dat het mogelijk is om aan het recht van betrokkenen op dataportabiliteit invulling te geven.

Voor de eigen organisatie kunnen deelnemers een “beleid voor dataportabiliteit” opstellen.

Door: Duthler Associates

Docenten: André Biesheuvel

Wanneer persoonsgegevens elektronisch en in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat worden verwerkt, heeft de betrokkene het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een kopie te krijgen. Ook heeft de betrokkene het recht om zijn persoonsgegevens en alle andere informatie die hij heeft verstrekt en door verantwoordelijke worden bewaard, in een algemeen gebruikt elektronisch formaat over te dragen naar een ander geautomatiseerd verwerkingssysteem, zonder daarbij te worden belemmerd. Het is een recht om rekening mee te houden bij de aanschaf en ontwikkeling van informatiesystemen. Het is immers technisch niet altijd op voorhand mogelijk dit recht te effectueren.

Deelnemers aan deze module weten met welke eisen zij rekening dienen te houden om het recht van betrokkenen om hun gegevens op te vragen en mee te nemen. Ook kunnen zij de eisen formuleren voor de inrichting van de vastlegging van de persoonsgegevens op een zodanige wijze dat het mogelijk is om aan het recht van betrokkenen op dataportabiliteit invulling te geven. Voor de eigen organisatie kunnen deelnemers een “beleid voor dataportabiliteit” opstellen.

Inhoud

Programma:

  • Rechten onder de AVG;
  • Aspecten dataportabiliteit; en
  • Personal Data Store en Trusted Third Party.

Investering

De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon).

Meer voordelen:

Aanmelden

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de opleiding (module) in het opleidingsportaal van Duthler Academy. Hier kunt u zich ook inschrijven voor een workshop naar keuze. De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.