Voldoen aan de verantwoordingsplicht

Wat is de verantwoordingsplicht?

Het voldoen aan de verantwoordingsplicht van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen wij beschouwen als een ongekende innovatie op het gebied van governance & compliance. De wetgever vraagt in de AVG aan de bedrijfsleiding verantwoording af te leggen (oftewel accountable te zijn) voor het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen op het vlak van het effectief beschermen van de persoonsgegevens van personen, de betrokkenen. Deze verplichting gaat verder dan de opzet en het bestaan van beheers- en beveiligingsmaatregelen gericht op het organiseren van betrouwbare, vertrouwelijke en beschikbare gegevens. De AVG zet een stap verder: het effectief beschermen van persoonsgegevens en daarover verantwoording afleggen.

De AVG en de uitleg van de wet door de European Data Protection Board (EDPB) reiken bedrijven, verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers, een scala aan beheers- en beveiligingsmaatregelen aan die “by design” in processen opgenomen moeten worden waarmee bedrijfsactiviteiten effectief georganiseerd kunnen worden. IT-producten en -diensten ondersteunen de processen die door medewerkers worden aangestuurd. Dit beoogt dat passende maatregelen, die de persoonsgegevens effectief beschermen, opgenomen zijn in IT-producten en -diensten die processen ondersteunen en medewerkers van bedrijven over voldoende kennis beschikken de processen verantwoord aan te sturen.

Oplossing dat inspeelt op de verantwoordingsplicht

MYOBI, een vertrouwde derde partij, beheert een vertrouwensnetwerk. Bedrijven die gebruik maken van dit netwerk kunnen op een verantwoorde manier het effectief beschermen van persoonsgegevens organiseren en verantwoording afleggen over de compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen.

Wij onderkennen in het bewustwordings- en trainingsprogramma vertrouwensnetwerk en verantwoorden de volgende opleidingen:

Bewustmaken noodzaak van voldoen aan verantwoordingsplicht

Registratie op het MYOBI Vertrouwensnetwerk is niet vrijblijvend. Bedrijven op het netwerk zien hun ver-trouwen in andere bedrijven graag bevestigd worden. Op deze wijze ontstaat een transparante omgeving waarbinnen persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld. Het vertrouwen wordt bestendigd door het afleggen van verantwoording.

Naar de training  

Bewustwording verantwoordingsplicht en verantwoorden

Een deelnemer van het MYOBI Vertrouwensnetwerk behoort tot een keten waarin deelnemers in vertrouwen persoonsgegevens uitwisselen. Dat vertrouwen moet worden onderhouden. Hiervoor is een systematiek ontwikkeld. In deze workshop wordt de methodiek uitgelegd.

Naar de training  

Training verantwoordingsplicht en verantwoorden voor medewerkers

In deze training worden de Accountability Seal Policy en de TTP Gedragscode AVG toegelicht en krijgt de deelnemer heel praktisch uitgelegd welke werkzaamheden gedaan moeten worden om tot een zelfverklaring te komen die omgezet wordt naar een Accountability Seal. Tevens wordt de deelnemer attent gemaakt op de beschikbare hulpmiddelen.

Naar de training  

Training verantwoordingsplicht en verantwoorden voor FG’s

Bedrijven die aangesloten zijn bij het MYOBI Vertrouwensnetwerk dienen verantwoording af te leggen over de naleving van de TTP Gedragscode AVG. Hiervoor geeft het bedrijf een zelfverklaring af met het behaalde volwassenheidsniveau. Deze training is bedoeld voor FG’s die een bevestiging bij de zelfverklaring van het bedrijf moeten afgeven.

Naar de training  

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van dit trainingsprogramma? Neem gerust contact met ons op.