Trainingsprogramma Vertrouwensnetwerk en Verantwoording

Eén taal binnen de organisatie op het gebied van het vertrouwensnetwerk en verantwoording

MYOBI biedt gebruikers de mogelijkheid zichzelf, onder regie, aan partners voor te stellen met bedrijfs- en persoonsgegevens. In ruil voor het zich aantoonbaar en blijvend bekendmaken aan partners hoe het (bedrijfs)juridisch is opgebouwd, wie de vertegenwoordigingsbevoegden zijn en aan wie met welke bevoegdheden taken zijn gedelegeerd, wenst het bedrijf ook door zijn (potentiële) partners blijvend geïnformeerd te worden. Deze, onder regie, en gedeelde informatiepositie maakt zaken doen eenvoudig en effectief.

Dit trainingsprogramma ‘vertrouwensnetwerk en verantwoording’ vormt een fundament voor andere programma’s van de vertrouwensdiensten.

Voldoen aan de verantwoordingsplicht

In het trainingsprogramma 'voldoen aan de verantwoordingsplicht' leert men hoe het vertrouwensnetwerk werkt en hoe de verantwoording georganiseerd zou kunnen worden.

Lees meer  

Het beschermen van bedrijfsgeheimen

Het programma 'het beschermen van bedrijfsgeheimen' leert men om te gaan met bedrijfsgeheimen in de eigen organisatie én die van de leveranciers en partners.

Lees meer  

Coordinated Vulnerability Disclosure

Het CVD-trainingsprogramma sluit aan op een user story van het ontdekken, analyseren, wegnemen van de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s van kwetsbaarheden in de infrastructuur, IT-systemen en de implementatie daarvan.

Lees meer  

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van dit trainingsprogramma? Neem gerust contact met ons op.