Meteen naar de inhoud

Kennismanagement organiseren

In de leeromgeving brengt de bedrijfsleiding de functionele organisatiestructuur met afdelingen en rollen in (Duthler Academy heeft veelvoorkomende rollen voor het organiseren van kennismanagement uitgewerkt en opgenomen in de leeromgeving).

Vervolgens neemt het bedrijf – al dan niet geautomatiseerd – de medewerkers op in de leeromgeving en koppelt hen aan de rollen. Hiermee is de logistiek van het kennismanagement gereed voor gebruik. Zie de kennisbank.

Deze trainingsmodule is gratis beschikbaar voor gebruikers van de leeromgeving, zie in uw leeromgeving ‘kennismanagement organiseren’. Wij bevelen u aan dit programma in een workshop of inhouse training af te nemen.

Mijn kennismanagement

Kennismanagement ondersteunt de bedrijfsresultaten of de leerdoelen in het onderwijs. De bedrijfsleiding bereikt de resultaten door precies aan te geven wat zij wenst te ondersteunen door kennismanagement. De ambities voor kennismanagement kunnen zijn:

  • Het opbouwen van kennis bij medewerkers en studenten kan betrekking hebben op het aantoonbaar overdragen van kennis;
  • Kennismanagement kan een (essentieel) onderdeel zijn van het efficiënt organiseren van veranderingsprocessen; of
  • Het benutten en tegelijkertijd beschermen van bedrijfsgeheimen kan de context zijn voor kennismanagement.

De ambities drijven een leerplan voor management en medewerkers of studenten. Professionals of docenten vullen het leerplan in met behulp van samenhangende programma’s. Tijdens het uitvoeren van het leerplan toetsen de docenten of het management het kennisniveau van de studenten of medewerkers. Desgewenst wordt er bijgestuurd. 

Wat zijn de randvoorwaarden?

Een gepersonaliseerde leeromgeving voor het bedrijf en de medewerker is een noodzakelijke voorwaarde voor een effectief kennismanagement, zie: leeromgeving. Er is meer. Bij het opbouwen van kennis bij het management en de medewerkers vindt toetsing van kennis plaats. De toetsgegevens zijn (bijzondere) persoonsgegevens en mogen slechts onder voorwaarden verwerkt worden. Wij raken het vraagstuk van beschermen van persoonsgegevens zoals in de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) wordt bedoeld. 

Duthler Academy heeft in de leeromgeving maatregelen genomen om effectief aan de AVG te voldoen. Voor de noodzakelijke kennis op het vlak van gegevensbescherming verwijzen wij naar het trainingsprogramma beschermen van persoonsgegevens. 

De door de bedrijfsleiding geïnventariseerde en geprioriteerde kennisgebieden operationaliseren vraagt om inhoudelijke kennis van bedrijfsprocessen waarmee de bedrijfsactiviteiten effectief zijn georganiseerd. Immers, de IT-systemen ondersteunen de bedrijfsprocessen die door het management en de medewerkers worden aangestuurd. Het programma portefeuille met trainingsprogramma’s is gericht op het effectief aansturen van de bedrijfsprocessen en moet passen binnen de belevingswereld van het management en de medewerkers. 

Trainingsmodule kennismanagement organiseren

De kennismodule heeft het karakter van een logische opsomming van uit te voeren activiteiten die leiden tot een operationeel kennismanagement.

Een overzicht:

(1) Onderkennen van de aanleiding voor het (verder) organiseren van kennismanagement. Wij kunnen hierbij denken aan:

  • Het opbouwen van kennis bij medewerkers en studenten.
  • Het bij medewerkers wegnemen van onduidelijkheden bij het aansturen van bedrijfsprocessen waardoor de samenwerking tussen medewerkers beter verloopt.
  • Inspelen op veranderende en nieuwe wetgeving en jurisprudentie met een impact op de bedrijfsactiviteiten.
  • Het ondersteunen van veranderingsprocessen met behulp van bewustwordings- en kennisprogramma’s.
  • Het aantasten van concurrentiepositie als gevolg van bijvoorbeeld marktontwikkelingen of verloren gaan van bedrijfsgeheimen.
  • Het hoofdbieden aan concurrentie en toepassen van steeds effectievere en kostenefficiëntere ondersteunende IT-systemen.

De bedrijfsleiding en het management ontvangen van medewerkers signalen over “hoe het beter kan” en bronnen geven aan wat bedrijven en scholen te wachten staan. Het is praktisch de signalen te bundelen en uit te werken in User Stories. De User Stories zijn een middel de opgevangen signalen te spiegelen en programma’s op te bouwen. 

(2) Er bestaan een aantal praktische trainingen voor het samenstellen van trainingsmodules. De studenten leggen de relatie tussen de User Stories en het opbouwen van de modulen.

(3) Na het opbouwen van bewustwordings- en kennistrainingen, die door modulen ondersteunt worden, implementeren de studenten een programma. Het gaat hierbij om het formuleren van de ambities, de implementatie-aanpak en implementatie.

(4) In de kern gaat het over overtuigen en enthousiast maken van medewerkers veranderingen in processen door te voeren of studenten kennis op te doen voor hun ambities. Het enthousiasme leidt bij de medewerkers en studenten tot een vraag naar trainingsprogramma’s waarmee succesvol veranderingen worden doorgevoerd en extra inspanningen, tijd en geld worden vermeden.

(5) Succesvolle implementaties vragen om adequaat beheer en onderhoud. De professional en docent passen de programma’s aan op de actuele situaties met als doel de beoogde resultaten waar te namen. 

(6) Uitleg en operationaliseren van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen en uitleg van de impact van de AVG op het organiseren van kennismanagement.

(7) Het gebruiken van de bedrijfs- en persoons-specifieke leeromgeving en het gebruiken van managementinformatie.

Een bedrijf zal enkele medewerkers vragen kennis over kennismanagement op te doen. Het is mogelijk deze module zelf door te nemen of in een individuele workshop of inhouse training.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Heeft u aanvullende wensen, schroom dan niet contact op te nemen met de servicedesk. Zij beantwoorden uw vraag of verwijzen door naar de professional die u verder helpt. Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl.