Meteen naar de inhoud

Benutten van kennismanagement

Kennismanagement staat in dienst van een duidelijk omschreven doel. Wij noemen er een paar:

  • Bij studenten ontwikkelen van kennis en vaardigheden waarmee de student zijn of haar ambities kan realiseren.
  • Het bij het management en de medewerkers ontwikkelen van bewustwording voor de noodzaak van het doorvoeren van veranderingen in bedrijfsprocessen dat leidt bij de medewerkers tot het vragen om kennis en vaardigheden voor het succesvol uitvoeren van deze veranderingen.
  • Het benutten van de bedrijfsgeheimen zonder dat de vertrouwelijkheid van de bedrijfsgeheimen in gevaar komt. 

Het kennismanagement faciliteert deze doelen met programma’s en elk programma heeft het karakter van een regelkring: plan – do – check – act (kwaliteitscirkel van Deming). Vanuit het kwaliteitsdenken lopen er in een bedrijf meerdere programma’s parallel die allemaal gebruik maken van een bedrijfsspecifieke leeromgeving.

De uitkomsten van de programma’s ondersteunen de studenten en medewerkers beter hun ambities en of bedrijfsdoelen te realiseren. Voor de bedrijfsleiding en het management is kennismanagement een essentieel instrument bedrijfsdoelen te halen. Tegelijkertijd zien wij in de praktijk dat de bedrijfsleiding moeite heeft kennismanagement effectief te organiseren.

In dit programma staat het – strategisch en tactisch – organiseren van kennismanagement centraal.

Het is verstandig dat deelnemers aan deze module van het programma kennis hebben opgedaan met de bedrijfsspecifieke leeromgeving en het ontwikkelen van programma’s. Zie in uw leeromgeving beheren van trainingsprogramma’s. Wij bevelen u aan dit programma in een workshop of inhouse training af te nemen.

Waarom is kennismanagement belangrijk?

Het juiste kennisniveau bij het management en de medewerkers is essentieel voor het aansturen van bedrijfsprocessen waarmee de bedrijfsactiviteiten effectief georganiseerd worden. De scope en reikwijdte van kennismanagement kunnen wij verruimen door het ontwikkelen van kennis over producten en diensten. Hiermee raken wij aan het vormen en benutten van bedrijfsgeheimen. 

Kennismanagement begint met een door de bedrijfsleiding formuleren van een visie of doel van kennismanagement. Binnen het kader van het doel van kennismanagement bepalen de bedrijfsleiding en het management de bewustwordings- en trainingsprogramma’s. 

De manager kennismanagement zorgt voor een bedrijfsspecifieke leeromgeving en ondersteunt het management met het organiseren van bewustwordings- en trainingsprogramma’s.Het klinkt logisch en daarmee eenvoudig: medewerkers hebben kennis nodig om adequaat te functioneren. Andersom geldt ook: een te laag kennisniveau resulteert in stress bij medewerkers en een ineffectieve organisatie van bedrijfsactiviteiten. Aan de hand van casussituaties bespreken wij het formuleren en uitwerken van een strategie voor kennismanagement. 

Wat zijn de methoden en technieken?

In de literatuur vindt de bedrijfsleiding het belangrijk dat het bedrijf kennismanagement organiseert. In de praktijk zien wij dat bedrijven worstelen met het vraagstuk omdat niet duidelijk is wat de doelen van kennismanagement zijn en hoe kennismanagement te operationaliseren.

Wij besteden in dit deel van het programma aandacht aan veel voorkomende methoden en technieken. Wij noemen:

  • Canon van leren & ontwikkelen: Een verzameling van artikelen over leren en ontwikkelen in en om organisaties. De auteurs formuleren hun theorieën op basis van wetenschappelijk onderzoek en ervaringen in de praktijk.
  • Taxonomie van Bloom: De taxonomie van Bloom is een methode om leerdoelen en leervaardigheden in te delen, zodanig dat de meetbaarheid van deze doelen wordt vereenvoudigd.
  • ADKAR: Het Prosci® ADKAR®-model is het meest gebruikte change managementmodel ter wereld voor individuele verandering. Het richt zich op het veranderproces van individuen die geraakt worden door veranderingen in de organisatie.
  • Achterliggende gedachte bedrijfsspecifieke leeromgeving: Duthler Academy, in samenwerking met eFaktor, heeft de Moodle Workplace uitgewerkt met een effectieve logistiek. 

Door de achterliggende methoden en technieken in het programma te bespreken ontstaat kennis over de scope en reikwijdte van kennismanagement zoals Duthler Academy dat heeft uitgewerkt in de bedrijfsspecifieke leeromgeving en bewustwordings- en trainingsprogramma’s.

Casus

Kennismanagement gaat daadwerkelijk voor de student en professional leven als handson ervaring met het operationaliseren van kennismanagement wordt opgedaan. Studenten pakken een onderwerp van het organiseren van kennismanagement, werken het uit en presenteren de resultaten. Door samen te werken in een groep (al dan niet inhouse) is de feedback op de prestaties waardevol.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Heeft u aanvullende wensen, schroom dan niet contact op te nemen met de servicedesk. Zij beantwoorden uw vraag of verwijzen door naar de professional die u verder helpt. Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl.