Trainingsprogramma kennis- en verandermanagement

Eén taal binnen de organisatie op het gebied van kennismanagement

Als gevolg van veranderende omstandigheden zoals nieuwe wetgeving en jurisprudentie, het hoofdbieden aan concurrentie en toepassen van steeds effectievere en kostenefficiëntere ondersteunende systemen veranderen bedrijfsactiviteiten en de bedrijfsprocessen waarmee de bedrijfsactiviteiten georganiseerd zijn.

Om deze veranderingen met succes door te voeren moeten de medewerkers beschikken over voldoende kennis. Het rolgedreven opbouwen van de benodigde kennis bij medewerkers staat in dit programma centraal.

Dit programma vormt een bouwsteen voor andere programma’s. Het logistieke instrument van de leeromgeving waarin programma’s zijn opgenomen hebben de programma’s ‘vertrouwensnetwerk en verantwoording‘ en ‘privacy en informatieveiligheid‘ nodig.

Duthler Academy onderhoudt programma’s die allemaal beschikbaar zijn in de leeromgeving. Het is mogelijk dat een bedrijf kennismanagement voor al haar bedrijfsactiviteiten wenst in te zetten en dus zelf programma’s gaat beheren.

Kennismanagement

Wij kunnen kennismanagement als volgt voorstellen. Een medewerker laat intrinsieke motivatie zien door proactief mee te werken aan kennisopbouw. Door impliciete operationele kennis expliciet te maken en in dienst te stellen voor het organiseren van kennismanagement.

Hiernaast is een overzicht te vinden. De kennismanager houdt toezicht over het bedrijf. Eén van de belangrijkste taken van de kennismanager is het opleiden en bewustmaken van werknemers op het gebied van kennismanagement. Dit kan de kennismanager doen doormiddel van dit programma.