Meteen naar de inhoud

Privacy bewustwording op de werkvloer

Medewerkers werken op alle bedrijfsniveaus met persoonsgegevens. De ervaring leert dat het grootste deel van de incidenten op het gebied van privacy en gegevensbescherming op de werkvloer ontstaat. Wij bieden een bewustwordingsprogramma aan dat het gedrag en houding van medewerkers ten aanzien van het beschermen van persoonsgegevens verandert. 

Het programma, het bewustwordingsprogramma wordt kennis opgebouwd en het bewustzijn van medewerkers aantoonbaar vergroot. Door de inzet van een beproefde bedrijfsspecifieke leeromgeving worden de inspanningen van de medewerkers tot een minimum beperkt. Een ervaren interne of desgewenst externe privacy professional ondersteunt uw FG of interne projectleider met het opzetten en uitvoeren van het programma in de organisatie.

Informatie over de training

“Awareness Raising Training Staff”

Locatie: Online

Duur: 60 minuten

Prijs: op aanvraag

Groepsgrootte: onbeperkt

Wat zijn de resultaten?

Na het succesvol doorlopen van het programma ontvangen uw medewerkers een certificaat van deelname. De uitkomsten van het programma neemt een bedrijf op in haar privacy boekhouding (zie bijvoorbeeld het SBC Managementsysteem) als bewijs van effectieve werking van de getroffen beheersmaatregel. 

Het programma zorgt ervoor dat medewerkers:

  • Risicobewustwording: De medewerkers zijn zich bewust zijn van de risico’s die gepaard gaan met het verwerken van persoonsgegevens.
  • Beperken van risico’s: De medewerkers hebben kennis van het toepassen van praktische handvatten om privacy- en beveiligingsrisico’s te beperken.
  • Delen van (persoons)gegevens: De medewerkers handelen doortastend bij het delen van persoonsgegevens.
  • Onderkennen van incidenten en datalekken: De medewerkers onderkennen incidenten en datalekken en weten welke procedures gevolgd moeten worden.

Bedrijfsspecifieke programma’s

De bedrijfsspecifieke leeromgeving biedt het bedrijf de mogelijkheid bedrijfsspecifiek programma’s aan te schaffen, te ontwikkelen, te beheren en toe te passen in de organisatie. Dit geldt ook voor trainingsprogramma’s gericht op het beschermen van (persoons)gegevens en informatieveiligheid en andere aandachtsgebieden en specifieke bedrijfsactiviteiten.

De aandachtsgebieden kunnen betrekking hebben op het organiseren van bewustzijn bij medewerkers of het ondersteunen van veranderingsprocessen. 

Professionele ondersteuning

De bedrijfsleiding beslist over de aard en omvang van het opbouwen van haar kennismanagement en daarmee ook over de inspanningen voor bewustwordingstrainingen. Het is rationeel kennis over professionele ondersteuning in de organisatie op te bouwen en specialistische kennis in te huren. De professionals van Duthler Associates en eFaktor staan graag voor u klaar uw ambities waar te maken. Verken de mogelijkheden door contact met ons op te nemen.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl. Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseur.