Meteen naar de inhoud

Actualiteiten Beschermen van Persoonsgegevens

In deze (PE) module wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Ieder kwartaal verschijnt er een nieuwe versie van deze module.

Boetebesluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens en andere Europese toezichthouders worden behandeld. Uitspraken van bestuursrechters en civiele rechters alsook van het Europese Hof komen aan de orde. Ook wordt ingezoomd op artikelen uit toonaangevende vaktijdschriften, op de meest recente Europese guidelines en op wetgevingsinitiatieven. Besproken wordt wat de actuele ontwikkelingen betekenen voor de praktijk en wat de gevolgen kunnen zijn voor bepaalde bedrijfsactiviteiten.

Start: op aanvraag

Tijd: 1 dagdeel (10:00 tot 14:00)

Investering: € 500,- excl. btw

Inhoud

Na de inwerkingtreding van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is er veel tijd besteed aan het organiseren van privacy en gegevensbescherming in organisaties. Er is prioriteit gegeven aan het onderwerp en er is capaciteit vrij gemaakt. Op een gegeven moment verslapte de aandacht voor het onderwerp en we zien nu dat privacy en gegevensbescherming vaker niet dan wel zijn verankerd in organisaties.

Ondertussen zit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet stil en de andere Europese toezichthouders evenmin. Uit recente boetebesluiten blijkt dat organisaties serieus in de problemen kunnen komen als ze de verplichtingen uit de AVG niet naleven. Het niet naleven van bijvoorbeeld de beveiligingsplicht die de AVG organisaties oplegt, kan dan een forse boete opleveren.

Er ontwikkelt zich jurisprudentie van civiele rechters en van de Raad van State. Betrokkenen bewandelen voor het uitoefenen van hun rechten steeds vaker de weg naar deze instanties en rechters moeten zich steeds vaker buigen over aansprakelijkstellingen na bijvoorbeeld ransomware aanvallen. Rechters wijzen sinds kort verzoeken van betrokkenen om schadevergoeding toe als organisaties de AVG overtreden.

Deze ontwikkelingen wakkeren de behoefte aan meer kennis over de actualiteiten op het gebied van privacy en gegevensbescherming sterk aan. De leiding en ook de medewerkers willen weten wat de gevolgen zijn voor hun bedrijfsactiviteiten zodat ze daarop kunnen acteren. Deze module voorziet in deze behoefte. Ieder kwartaal verschijnt er namelijk een nieuwe versie van deze module, elke maand wordt er een workshop georganiseerd.

Het is mogelijk om éénmalig voor een module en de bijbehorende workshop in te schrijven. De deelnemer krijgt toegang tot de module in de leeromgeving en kan de bijbehorende workshop bezoeken. Er kan ook voor een jaarabonnement worden gekozen. De deelnemer krijgt dan ieder kwartaal toegang tot de laatste versie van de module in onze leeromgeving.

Programma en aanmelden

  • Trends en ontwikkelingen
  • Jurisprudentie
  • Wetsinitiatieven
  • Internationale ontwikkelingen
  • Regie over gegevens
  • Juridische weerbaarheid

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de module op de leeromgeving van Duthler Academy of uw eigen leeromgeving. Hier kunt u zich ook inschrijven voor een workshop naar keuze. Onze trainingen zijn altijd maatwerk. We houden graag rekening met uw specifieke wensen.

    Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

    Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl. Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseur.