Meteen naar de inhoud

Opleiding Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)

De opleiding tot functionaris voor gegevensbescherming (FG) is een tweejarige post-HBO niveau opleiding. Deze opleiding biedt naast theoretische kennis ook praktische onderbouwing die een FG nodig heeft om adequate gegevensbescherming en privacy(huishouding) te kunnen waarborgen binnen zijn of haar organisatie. Geïnteresseerden die zich graag willen laten bijscholen op één of meer onderdelen van deze opleiding zijn van harte welkom om één of meer modules te volgen.

Start: op aanvraag

Aantal trainingen: 30 dagdelen

Investering: €500 per training

Wat is de Opleiding FG?

De opleiding kan voor een groot deel in eigen tijd worden gevolgd, omdat de modules in een e-learning omgeving worden aangeboden Een keer per maand volg je (online) klassikale workshops.

De opleiding is opgedeeld in 30 verschillende modules in vier clusters. Iedere module wordt afgesloten met het succesvol afleggen van een tentamen. Het is mogelijk om de gehele opleiding of om één of meerdere modules naar keuze te volgen.

Het unieke aan het volgen van de Opleiding FG is het FG Register. Dit omvat zowel gecertificeerde FG’s als aspirant FG’s. Na het succesvol afronden van de eerste drie modules van de opleiding FG kunt u al worden opgenomen als aspirant FG in het FG Register van Duthler Academy.

Wat is de opzet?

De opleiding kan voor een groot deel in eigen tijd worden gevolgd, omdat de cursussen in een eigen (bedrijfsspecifieke) leeromgeving  worden aangeboden. Eén keer per maand woont u een (online) klassikale workshops. De opleiding is opgedeeld in 30 verschillende cursussen en vier verschillende clusters. Iedere cursus wordt afgesloten door het succesvol afleggen van een tentamen. Het is mogelijk om de gehele opleiding of om één of meerdere modules naar keuze te volgen. De clusters zijn:

A. Formeel-juridisch

 • A1. De inleiding omtrent privacy
 • A2. De AVG en de veranderingen ten opzichte van de Wbp
 • A3. De AVG in internationaal perspectief
 • A4. Privacy en aanpalende wetgeving

B. Governance & Compliance

 • B1. De FG, taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • B2. De AVG, en privacy beleid, policy privacy framework en -baseline
 • B3. Governance & Compliance
 • B4. Datalekken en nu?

C. Werking van maatregelen en mechanismen

 • C1. Overzicht & inzicht in de verantwoordelijkheden & aansprakelijkheden
 • C2. Transparantie en effectueren van rechten aan betrokkenen
 • C3. Informatiebeveiliging de basis voor privacybescherming
 • C4. Lifecycle privacy protection management
 • C5. Privacy by design & privacy by default
 • C6. Bewaartermijnen
 • C7. Dataportabiliteit
 • C8. Profilering

D. Assessment en audit

 • D1. Privacy Boekhouding
 • D2. Assessments (Data Protection Impact Assessment (DPIA))
 • D3. Van Assessment naar Auditing

Voorwaarden, studiebelasting & vrijstelling

Het volgen van de Opleiding FG is niet vrijblijvend. Daarmee bedoelen wij dat aanwezigheid en inzet vereist is. Tevens vinden wij nieuwsgierigheid en enthousiasme een absolute voorwaarde. Een specifieke vooropleiding is geen vereiste, al vormen de HBO en/of WO opleidingen rechtsgeleerdheid, bestuurskunde, bedrijfskunde, ICT en accountancy/audit een logisch startniveau.

De studiebelasting bedraagt voor de complete opleiding zo’n 600 uur. Dit is inclusief het maandelijks volgen van de workshops op één van onze locaties.

De examencommissie van Duthler Academy kan in individuele gevallen vrijstelling verlenen voor het afleggen van één of meer examens. Een verzoek voor vrijstelling moet bewijsstukken (bijvoorbeeld diploma’s) bevatten. Een verzoek voor vrijstelling kan worden ingediend bij de examencommissie via het e-mailadres: examencommissie@duthler.nl.

Het FG Register is het register waarin aspirant FG’s en gecertificeerde FG’s zijn opgenomen. Aspirant FG’s volgen de opleiding FG en hebben tentamens in een minimaal aantal modules met goed gevolg afgelegd. Gecertificeerde FG’s hebben de opleiding FG reeds met goed gevolg afgerond en volgen het PE-programma van Duthler Academy.

Permanente Educatie programma

Gecertificeerde FG’s hebben de opleiding FG met goed gevolg afgerond en mogen zich Register FG noemen (RFG). Voor behoud van de inschrijving in het FG Register volgt de Register FG het Permanente Educatie programma (PE-programma) van Duthler Academy.

Het PE-programma van Duthler Academy bestaat uit opleidingsactiviteiten die gericht zijn op kennisvergroting en verbetering van vaardigheden van de FG. De opleidingsactiviteiten van het PE- programma worden aangeboden via workshops en e-learning activiteiten.

Duthler Academy onderhoudt het PE-programma en bewaakt de kwaliteit ervan. Het PE-programma staat open voor iedere belangstellende. Alleen Register FG’ s kunnen PE-punten van Duthler Academy verdienen. Via de website van Duthler Academy en via het opleidingsportaal kan worden ingeschreven op de diverse workshops en trainingen van het PE-programma.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot alle 30 cursussen van de Opleiding FG in de leeromgeving van Duthler Academy. Hier kunt u zich ook inschrijven voor de workshop naar keuze.

De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon). Deelnemers van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en de The Hague Security Delta krijgen 15% korting op het volledige opleidingsaanbod. Neem contact op met onze servicedesk.

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

  Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

  Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.