Meteen naar de inhoud

Privacybeleid: policyframework, normenkader en privacybeleid

De grote diversiteit aan regelgeving maakt het noodzakelijk om binnen een organisatiebeleid op te stellen. In dit beleid zullen de nationale, internationale, sectorale, aanpalende wet- en regeling etc. samengebracht moeten worden tot één werkbare methode voor de praktijk. Met een Policy Framework (gericht op privacy) worden deze wet- en regelgeving met elkaar in verband gebracht. De te treffen maatregelen en procedures worden hiervan afgeleid en in een Normenkader vastgelegd.

Docent: André Biesheuvel

Start: op aanvraag

Duur: dagdeel (10:00 tot 14:00)

Investering: €500, – excl. btw

Inhoud

Module B2 is opgebouwd uit een tweetal onderdelen, te weten:

 • B2a: Privacybeleid: Policy Framework, Normenkader en Privacyorganisatie
 • B2b: Intern en extern privacybeleid

De FG heeft tot taak toe te zien op de naleving van het privacybeleid. Aan het privacybeleid ligt het formeel-juridisch kader ten grondslag. Het formeel-juridisch kader wordt niet alleen bepaald door de Wbp en Avg, maar ook door de aanpalende wet- en regelgeving. Met een Policy Framework (gericht op privacy) worden deze wet- en regelgeving met elkaar in verband gebracht. De te treffen maatregelen en procedures worden hiervan afgeleid en in een Normenkader vastgelegd.

 • In deze module wordt ten eerste ingegaan op de rol en kenmerken van een Privacy Framework en Privacy Normenkader. Hierbij wordt aan de hand van het artikel van Bamberger en Mulligan en het Position Paper van de NVB ingegaan op wat organisaties als belangrijke keuzes zien ten aanzien van privacy.
 • Vervolgens wordt bekeken wat in de Wbp en Avg staat over privacybeleid. Om dat dit nog vrij open eisen zijn, wordt ter inkleuring een voorbeeld van Best Practices voor een Privacy Management Programma meegegeven. Ook is een casestudy van Bamberger en Mulligan opgenomen, die ingaat op succesfactoren bij de benadering van privacy. Tot slot wordt ingegaan op gedragscodes, zowel de eisen uit de wet als praktische voorbeelden van gedragscodes komen aan bod.
 • In de sectie hieropvolgend wordt ingegaan op de inrichting van de privacyorganisatie.Hierbij komen onder meer de te beleggen taken en verantwoordelijkheden aan bod.
 • In module B2b zal verder ingegaan worden op de ins en outs van intern en extern privacybeleid en hoe hier mee om te gaan.

Bij dit onderdeel behorende verplichtingen

Om aan de verplichtingen die bij dit onderdeel behoren, te voldoen, dient u:

 • Een diagnostische toets te maken, voorbereidend op de te volgen leerstof;
 • Na de zelfstudie een diagnostische toets te maken, die met een voldoende afgerond dient te worden. Dit is een voorwaarde voor deelname aan de workshop;
 • Aanwezig te zijn tijdens de workshop;
 • Een afsluitend tentamen met een voldoende af te leggen.

Studiebelasting

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.

Investering en aanmelden

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de cursus in onze leeromgeving. De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief btw en per persoon). Deelnemers van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en de The Hague Security Delta krijgen 15% korting op het volledige opleidingsaanbod. Neem contact op met onze servicedesk.

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Onze trainingen zijn altijd maatwerk. We houden graag rekening met uw specifieke wensen.

  Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

  Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl. Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseurs.