Meteen naar de inhoud

Privacy by design en privacy by default

In deze module worden de principes van privacy by design en default nader toegelicht. Ingegaan wordt op de achtergrond, de bedoeling en de betekenis van deze principes. Deelnemers aan deze module kunnen deze principes zodanig vertalen naar hun eigen organisatie dat de middelen waarmee verwerkingen van persoonsgegevens worden gevoerd alsmede de verwerkingen zelf voldoen aan deze principes. Ook kunnen zij de middelen waarmee verwerkingen van persoonsgegevens worden gevoerd en de bijbehorende procedures en maatregelen beoordelen naar de mate waarin zij voldoen aan de principes van privacy by design en default. Tevens zijn zij in staat de eisen te formuleren in bijvoorbeeld aanbestedingsprocedures voor de aanschaf of ontwikkeling van informatiesystemen.

Docent: André Biesheuvel

Start: 20 april 2023

Duur: dagdeel (10:00 tot 14:00)

Investering: €500, – excl. btw

Inhoud

Gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen, zoals in artikel 25 van de AVG wordt bedoeld, (hierna aangegeven met DPbDD) zet uitdrukkelijk de beginselen van gegevensbescherming en de rechten en vrijheden van individu (de betrokkene) centraal. Voor de bedrijfsleiding en management begint DPbDD met het begrijpen van de gegevensbeschermingsbeginselen die veelal door de Functionaris voor Gegevensbescherming worden uitgelegd.

De te treffen maatregelen zijn passend en borgen de doeltreffendheid van de beginselen van gegevensbescherming en zo de rechten en vrijheden van individuen. Niets staat de leiding in de weg dergelijke maatregelen ook toe te passen voor het beschermen van bedrijfsgegevens.

In het veranderings-, ontwerp-, aankoop- en/of ontwikkelproces voor het organiseren van bedrijfsactiviteiten krijgen de gegevensbeschermingsbeginselen al vroegtijdig aandacht. Als de beginselen fundamenteel in de organisatie en bedrijfsprocessen zijn verankerd dan is het ook mogelijk dat de bedrijfshuishouding kan voldoen aan het verantwoordingsvereiste; de bedrijfsleiding spreekt zich uit over de effectiviteit van de getroffen beheersmaatregelen gericht op wettelijke en contractuele verplichtingen, in het bijzonder gegevensbescherming.

DPbDD heeft betrekking op het gehele verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsdomein van het bedrijf. Het betreffen de holding en de dochtermaatschappijen plus de verwerkers en verdere verwerkers van persoonsgegevens van de groep. Het is niet verwonderlijk dat de wetgever certificering en gedragscodes aan de verwerkingsverantwoordelijke aanbeveelt om een werkbare en effectieve structuur samen te stellen.

Bij dit onderdeel behorende verplichtingen

Om aan de verplichtingen die bij dit onderdeel behoren, te voldoen, dient u:

  • Een diagnostische toets te maken, voorbereidend op de te volgen leerstof;
  • Na de zelfstudie een diagnostische toets te maken, die met een voldoende afgerond dient te worden. Dit is een voorwaarde voor deelname aan de workshop;
  • Aanwezig te zijn tijdens de workshop;
  • Een afsluitend tentamen met een voldoende af te leggen.

Studiebelasting

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.

Investering en aanmelden

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de cursus in onze leeromgeving. De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief btw en per persoon). Deelnemers van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en de The Hague Security Delta krijgen 15% korting op het volledige opleidingsaanbod. Neem contact op met onze servicedesk.

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Onze trainingen zijn altijd maatwerk. We houden graag rekening met uw specifieke wensen.

    Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

    Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl. Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseurs.