Meteen naar de inhoud

De AVG in internationaal perspectief: doorgifte naar derde landen

In de module ‘de AVG in internationaal perspectief: doorgifte naar derde landen’, die samen met First Lawyers is samengesteld, zal worden stilgestaan bij grensoverschrijdende gegevensverwerkingen. De module heeft ten minste drie doelstellingen. In de eerste plaats wordt uw kennis van de Europeesrechtelijke randvoorwaarden die gelden voor internationale gegevensuitwisseling vergroot. In de tweede plaats maakt u kennis met de risico’s van internationale gegevensdoorgifte. Er zal worden ingezoomd op vier privacyregimes, te weten die van V.S., Japan, India en Australië. In de laatste plaats bespreken we de mogelijkheden van internationale gegevensdoorgifte.

Docent: Anne-Wil Duthler van First Lawyers

Start: 1 april 2023

Duur: dagdeel (10:00 tot 14:00)

Investering: €500, – excl. btw

Inhoud

De workshop beslaat één dagdeel (10.00-14.00u). In de workshop zal met name worden gekeken naar de wijze waarop de AVG doorgiften van persoonsgegevens naar derde landen (landen buiten de Europees Economische Ruimte) mogelijk maakt. Tijdens de workshop zult u, zoals gebruikelijk, een kopie van de presentatie ontvangen.

De in de voorgaande modules opgedane kennis is onontbeerlijk voor een goed begrip van de stof die in deze module centraal staat. Het kan voor komen dat u tijdens het lezen van deze module wilt terugkijken naar de stof van de eerdere modules. Voelt u zich vrij om dat te doen.

Bij dit onderdeel behorende verplichtingen

Om aan de verplichtingen die bij dit onderdeel behoren, te voldoen, dient u:

  • Een diagnostische toets te maken, voorbereidend op de te volgen leerstof;
  • Na de zelfstudie een diagnostische toets te maken, die met een voldoende afgerond dient te worden. Dit is een voorwaarde voor deelname aan de workshop;
  • Aanwezig te zijn tijdens de workshop;
  • Een afsluitend tentamen met een voldoende af te leggen.

Studiebelasting

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.

Investering en aanmelden

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de cursus in onze leeromgeving. De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief btw en per persoon). Deelnemers van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en de The Hague Security Delta krijgen 15% korting op het volledige opleidingsaanbod. Neem contact op met onze servicedesk.

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Onze trainingen zijn altijd maatwerk. We houden graag rekening met uw specifieke wensen.

    Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

    Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl. Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseurs.