Meteen naar de inhoud

Bewaartermijnen

Na deelname aan dit onderdeel kunnen deelnemers beoordelen of de bewaartermijnen die gelden voor de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens voldoen aan de eisen van de Avg. Ook zijn zij in staat om de eisen te formuleren die vanuit privacywetgeving aan het bewaren en vernietigen van gegevens worden gesteld. Dit is tevens van belang in het kader van aanbestedingsprocedures voor de aanschaf of ontwikkeling van informatiesystemen die moeten voldoen aan de hiervoor genoemde principes van privacy by design en default. Tevens kunnen de deelnemers beoordelen of de procedures en maatregelen voldoende zijn om te bewerkstelligen dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt en dus tijdig worden vernietigd.

Docent: Robert-Jan Trüg

Start: 3 mei 2023

Duur: dagdeel (10:00 tot 14:00)

Investering: €500, – excl. btw

Inhoud

Module C6 is opgebouwd uit één onderdeel, te weten: hoe het bewaren en vernietigen van persoonsgegevens in goede banen te leiden. De module is bedoeld voor zowel medewerkers werkzaam binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven of andersoortige instellingen en organisaties. Aangezien de overheid de meeste richtlijnen geeft op het gebied van bewaren en vernietigen zullen veel regels en procedures, die binnen de overheid toegepast worden als practice worden aangehaald met als doel, dat ook medewerkers, die niet binnen de overheid werkzaam zijn hier uit kunnen putten.

De Wbp is duidelijk: Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt (artikel 10 lid 1 Wbp). Hoe wordt de vernietiging dan geregeld? Wat is ‘niet langer’? Wat zijn de bewaartermijnen? Volgens artikel 10 lid 2 Wbp mogen de gegevens wel weer langer bewaard worden voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Bij de overheid is de bewaring van archiefdocumenten of archiefbestanden voor enige tijd of voor altijd neergelegd in de selectielijsten ingevolge de Archiefwet. Het bedrijfsleven moet de bewaartermijn van de archiefdocumenten zelf vastleggen. Tenzij de Archiefwet of een andere wet van toepassing is, zijn aan de persoonsgegevens in een archief geen bewaartermijnen verbonden. Die gegevens moeten daarom verwijderd worden, zodra zij hun belang voor de archiefbestemming hebben verloren. Het is ook mogelijk te besluiten de gegevens te vernietigen in plaats van ze in een archief op te nemen en als ze dan wel in een archief worden opgenomen moet er ook bewaard en dus beheerd worden. Wat moet je hier allemaal voor doen en hoe organiseer je het?

Bij dit onderdeel behorende verplichtingen

Om aan de verplichtingen die bij dit onderdeel behoren, te voldoen, dient u:

  • Een diagnostische toets te maken, voorbereidend op de te volgen leerstof;
  • Na de zelfstudie een diagnostische toets te maken, die met een voldoende afgerond dient te worden. Dit is een voorwaarde voor deelname aan de workshop;
  • Aanwezig te zijn tijdens de workshop;
  • Een afsluitend tentamen met een voldoende af te leggen.

Studiebelasting

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.

Investering en aanmelden

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de cursus in onze leeromgeving. De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief btw en per persoon). Deelnemers van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en de The Hague Security Delta krijgen 15% korting op het volledige opleidingsaanbod. Neem contact op met onze servicedesk.

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Onze trainingen zijn altijd maatwerk. We houden graag rekening met uw specifieke wensen.

    Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

    Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl. Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseurs.