Trainingsprogramma Bedrijfsjuridische Functie

Eén taal in de organisatie op het gebied van de bedrijfsjuridische functie

Elk bedrijf wenst een effectieve bedrijfsjuridische functie. Het is een geruststellende gedachte voor het management dat het beleid en de strategie doorklinken in de bedrijfsspecifieke contractportfolio’s, dat bedrijfsprocescoördinatoren gecontroleerd en gedocumenteerd contractonderhandelingen voeren met partners, dat alleen tekeningsbevoegden van partners verplichtingen en rechten aangegaan en dat onder verantwoordelijkheid van afdelingsmanagers het contractmanagement wordt uitgevoerd.

Het bij de medewerkers van partners organiseren van voldoende bewustheid en kennis over de contractcyclus is hierbij randvoorwaardelijk. Met behulp van dit programma organiseert de leiding van een bedrijf de bewustwording en kennisontwikkeling bij de medewerkers voor het organiseren van een effectieve bedrijfsjuridische functie.