Caroline Willemse

Achtergrond en introductie

Caroline heeft 30 jaar in de bankensector gewerkt, vanaf 1998 als Vice President (VP) van ABN AMRO. Zij is een gecertificeerde functionaris voor gegevensbescherming (RFG), gecertificeerd accountant (AA) en een gecertificeerde IT Auditor (RE). Tevens heeft zij de postacademische opleiding Forensic Accountancy (Leiden/ Nyenrode), Assurantie A en B en diverse interne opleidingen succesvol afgerond. De functies die zij vervuld heeft zijn interne auditor en EDP auditor, Hoofd Internal Audit Verzekeringen, en functies bij Compliance (Sanctiewetgeving), Transaction Banking (Risk management) en Finance (Global Finance projecten).

Vervolgens is Caroline overgestapt naar een grote pensioenuitvoeringsorganisatie. Na eerst 5 jaar gewerkt te hebben als risk manager, is zij 3 jaar internal auditor geweest met als aandachtsgebied ICT en Privacy.

De Opleiding Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) heeft haar gestimuleerd om achter de privacywetgeving te kijken naar de gedachten waaruit deze wetgeving is ontstaan om hiermee de wijziging van het gedrag van medewerkers van bedrijven te stimuleren het belang van betrokkenen serieus te nemen. Het beschermen van persoonsgegevens is een ethische discussie en heeft impact op cultuur, gewoonte en houding. Caroline vindt de discussies hierover vaak interessanter dan het antwoord.

Betrokkenheid Duthler Academy

Door het aangaan van de dialoog met studenten van de Duthler Academy verrijkt Caroline haar gedachten. Het kan gaan over het verzorgen van modules voor de Opleiding FG, medewerkers bewustmaken van het belang van het toepassen van het Vertrouwensnetwerk of het organiseren van de verantwoording van de leiding voor het nakomen van wettelijke en contractuele verplichtingen, in het bijzonder de TTP-policy. In de dialoog, uitwisselen van ervaringen brengt nieuwe gezichtspunten en dat is motiverend. Het uitwisselen van ervaring is ook nodig om studenten steeds beter de opgedane kennis toe te laten passen in de eigen organisatie. Op deze wijze stimuleren studenten en Caroline elkaar om de gegevensbescherming en compliance op een steeds hoger niveau te brengen.

Op de Duthler Academy neemt Caroline de modules voor governance en compliance, informatieveiligheid en verzoeken van betrokkenen voor haar rekening en draagt zij bij aan de programma’s actualiteiten op het gebied van gegevensbescherming en compliance. Hiermee onderhoudt Caroline ook haar kennis. Ontwikkelingen op het vlak van compliance en assurance volgt zij op de voet. Als gevolg van nieuwe toezichtsarrangementen in wetgeving waarbij de toezichtslasten voor rekening komen van bedrijven ontstaat een behoefte aan effectieve compliance-benaderingen. Samen met professionals ontwikkelt Caroline nieuwe compliance-benaderingen, informeert en traint medewerkers en past effectieve benaderingen toe. De dienstverlening van Duthler Academy richt zich op het effectief organiseren van bedrijfsprocessen en het faciliteren van veranderingsprocessen. Dat is een veel breder perspectief dan alleen wetskennis overdragen.

Caroline kan gebruik maken van een lange reeks van ervaringen die zij heeft opgedaan uit verschillende functies. De wisselwerking tussen de theoretische stof, wetgeving en guidelines, en haar ervaringen in de dagelijks praktijk maken de workshops en presentaties waardevol voor de studenten en voor haarzelf.

Het delen van kennis en ervaring met nieuwe medewerkers is een dankbare bezigheid. Voor Caroline is het een belangrijke motivatie betrokken te zijn bij Duthler Academy. Met het investeren in nieuwe collega’s ontstaat een sterk team waar zij graag deel van wil uitmaken. Het delen van kennis met klanten waarvoor wij mogen werken geeft eenzelfde voldoening.

Bijdrage trainingen, workshops & portefeuilles

Zie een overzicht van de trainingen waarbij Caroline betrokken is: