Kennisprogramma Vertrouwensnetwerk en Verantwoording

Eén taal binnen de organisatie op het gebied van het vertrouwensnetwerk en verantwoording

MYOBI biedt gebruikers de mogelijkheid zichzelf, onder regie, aan partners voor te stellen met bedrijfs- en persoonsgegevens. In ruil voor het zich aantoonbaar en blijvend bekendmaken aan partners hoe het bedrijf juridisch is opgebouwd, wie de vertegenwoordigingsbevoegden zijn en aan wie met welke bevoegdheden taken zijn gedelegeerd, wenst het bedrijf ook door zijn (potentiële) partners blijvend geïnformeerd te worden. Deze, onder regie, en gedeelde informatiepositie maakt zaken doen eenvoudig en effectief.

Dit programma vormt een fundament voor andere programma’s van de vertrouwensdiensten.

Kennismanagement

Wij kunnen kennismanagement als volgt voorstellen. Een medewerker laat intrinsieke motivatie zien door proactief mee te werken aan kennisopbouw. Door impliciete operationele kennis expliciet te maken en in dienst te stellen voor het organiseren van het vertrouwensnetwerk en verantwoording.

Hiernaast is een overzicht te vinden. De reputatiemanager houdt toezicht over het bedrijf. Eén van de belangrijkste taken van de reputatiemanager is het opleiden en bewustmaken van werknemers op het gebied van het vertrouwensnetwerk en verantwoording. Dit kan de reputatiemanager doen doormiddel van dit programma.