Opleiding Functionaris voor Gegevensbescherming

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor de privacy professionals

Wat is de Opleiding FG?

De opleiding tot functionaris voor gegevensbescherming (FG) is een tweejarige post-HBO niveau opleiding. Deze opleiding biedt naast theoretische kennis ook praktische onderbouwing die een FG nodig heeft om adequate gegevensbescherming en privacy(huishouding) te kunnen waarborgen binnen zijn of haar organisatie. Geïnteresseerden die zich graag willen laten bijscholen of willen verdiepen op één of meer onderdelen van deze opleiding zijn van harte welkom om één of meer cursussen te volgen.

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot alle 30 cursussen van de Opleiding FG in het opleidingsportaal van Duthler Academy. Hier kunt u zich ook inschrijven voor de workshop naar keuze.

Download de brochure

  Wat is de opzet van de opleiding?

  De opleiding kan voor een groot deel in eigen tijd worden gevolgd, omdat de cursussen in een eigen (bedrijfsspecifieke) leeromgeving  worden aangeboden. Eén keer per maand woont u een (online) klassikale workshops.

  De opleiding is opgedeeld in 30 verschillende cursussen en vier verschillende clusters. Iedere cursus wordt afgesloten door het succesvol afleggen van een tentamen. Het is mogelijk om de gehele opleiding of om één of meerdere modules naar keuze te volgen.

  De clusters zijn:

  1. Privacy formeel juridisch
  2. Governance & Compliance
  3. Werking van maatregelen en mechanismen
  4. Assessment en audit

  FG Register

  Het Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) Register is het register van Duthler Academy. Het register bevat Aspirant FG’s (AFG) en Register FG’s (RFG). Aspirant FG’s volgen de Opleiding FG en zijn geslaagd voor examens in een minimum aantal cursussen. Register FG’s hebben de Opleiding FG met succes afgerond en volgen het PE-programma.

  Het FG Register van Duthler Academy is een openbaar register en heeft dus een ander karakter dan het FG Register van de Autoriteit Persoonsgegevens, waarin wordt bijgehouden welke FG’s daar geregistreerd staan.

  Aspirant of Register FG’s kunnen ook zij-instromers zijn die bijvoorbeeld eerder een IAPP CIPP / E-examen hebben afgelegd.

  Voorwaarden, studiebelasting & vrijstelling

  Het volgen van de Opleiding FG is niet vrijblijvend. Daarmee bedoelen wij dat aanwezigheid en inzet vereist is. Tevens vinden wij nieuwsgierigheid en enthousiasme een absolute voorwaarde. Een specifieke vooropleiding is geen vereiste, al vormen de HBO en/of WO opleidingen rechtsgeleerdheid, bestuurskunde, bedrijfskunde, ICT en accountancy/audit een logisch startniveau.

  De studiebelasting bedraagt voor de complete opleiding zo’n 600 uur. Dit is inclusief het maandelijks volgen van de workshops op één van onze locaties.

  De examencommissie van Duthler Academy kan in individuele gevallen vrijstelling verlenen voor het afleggen van één of meer examens. Een verzoek voor vrijstelling moet bewijsstukken (bijvoorbeeld diploma’s) bevatten. Een verzoek voor vrijstelling kan worden ingediend bij de examencommissie via het e-mailadres: examencommissie@duthler.nl.

  Aanmelden

  Na aanmelding krijgt u direct toegang tot alle 30 cursussen van de Opleiding FG in de leeromgeving van Duthler Academy. Hier kunt u zich ook inschrijven voor de workshop naar keuze.

  De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon). Deelnemers van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en de The Hague Security Delta krijgen 15% korting op het volledige opleidingsaanbod. Neem contact op met onze servicedesk.

  Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

  Interview over de Opleiding FG

  Het privacy-team van Amsterdam UMC (VUmc & AMC) hecht veel waarde aan de privacy van haar patiënten, medewerkers en bezoekers.

  Marcel van der Haagen, Functionaris voor Gegevensbescherming, spreekt over de aanpak van Amsterdam UMC op het gebied van privacy en informatiebeveiliging en zijn ervaringen met de Opleiding FG van Duthler Academy.

  Ik heb van tevoren heel uitgebreid en prettig gesproken met een van hun adviseurs en ik heb mij eerst ingeschreven voor een power training gegevensbescherming en vervolgens voor de volledige Opleiding FG. Met grote tevredenheid wordt gesproken over het voortraject bij Duthler Academy.

  Deelnemer aan de Opleiding FG

  Ik ervaar de opleiding positief, inspirerend en tijdrovend. Door met elkaar casussen te bespreken wordt de Europese Algemene verordening gevensbescherming (AVG), de achtergronden en de toepassingen helder en toepasbaar voor de praktijk. Per cursus wordt duidelijk dat velen in het land zich nog niet bewust zijn van de aanstaande consequenties die de verordening met zich meebrengt.

  Deelnemer aan de Opleiding FG

  Ik kreeg een solide indruk van het instituut en de opleiding. De uitgebreide opzet met de cursussen en workshops sprak mij aan en zeker als beginnend functionaris voor gegevensbescherming kies je voor de volledigheid van deze opleiding en de uitgebreide theorie.

  Deelnemer aan de Opleiding FG

  Docenten

  mr. Ans Duthler RFG
  Senior Adviseur bij Duthler Associates & Manager Duthler Academy
  Drs. André J. Biesheuvel RE RA RFG
  Managing Partner bij Duthler Associates
  mr. dr. Anne-Wil Duthler
  Advocaat en Partner bij First Lawyers
  mr. Philip Coté MBA RFG
  Senior Adviseur bij Duthler Associates
  Caroline Willemse RE AA RFG
  Senior Adviseur bij Duthler Associates
  mr. Rody Grevenstette AFG
  Advocaat bij First Lawyers