Kennisprogramma Bedrijfsjuridische Functie

Eén taal in de organisatie op het gebied van de bedrijfsjuridische functie

Elk bedrijf wenst een effectieve bedrijfsjuridische functie. Het is een geruststellende gedachte voor het management dat het beleid en de strategie doorklinken in de bedrijfsspecifieke contractportfolio’s, dat bedrijfsprocescoördinatoren gecontroleerd en gedocumenteerd contractonderhandelingen voeren met partners, dat alleen tekeningsbevoegden van partners verplichtingen en rechten aangegaan en dat onder verantwoordelijkheid van afdelingsmanagers het contractmanagement wordt uitgevoerd.

Het bij de medewerkers van partners organiseren van voldoende bewustheid en kennis over de contractcyclus is hierbij randvoorwaardelijk. Met behulp van dit programma organiseert de leiding van een bedrijf de bewustwording en kennisontwikkeling bij de medewerkers voor het organiseren van een effectieve bedrijfsjuridische functie.

Kennismanagement

Wij kunnen kennismanagement als volgt voorstellen. Een medewerker laat intrinsieke motivatie zien door proactief mee te werken aan kennisopbouw. Door impliciete operationele kennis expliciet te maken en in dienst te stellen voor het organiseren van de bedrijfsjuridische functie.

Hiernaast is een overzicht te vinden. De bedrijfsjuridische functie manager houdt toezicht over het bedrijf. Eén van de taken van de bedrijfsjuridische functie manager is het opleiden en bewustmaken van werknemers op het gebied van contracteren en verantwoorden. Dit kan de bedrijfsjuridische functie manager doen doormiddel van dit programma.