Voorbereid zijn op een datalek (B4a)

500 exclusief btw

Deelnemers aan deze module worden voorbereid om te gaan met datalekken en incidenten binnen de organisatie.

Docenten: Ans Duthler

Na een korte inleiding over het fenomeen “meldplicht” wordt de blik gericht op de toezichthouder. Welke rol neemt deze in, zowel in het algemeen als specifiek gericht op datalekken. Vervolgens wordt ingegaan op de voorbereidingen, die een organisatie kan treffen ten aanzien van het voorkomen en afhandelen van een datalek. Nader wordt ingegaan op het bepalen van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, de privacyboekhouding, contractmanagement en de privacyorganisatie.

Inhoud

Programma:

  • De meldplicht datalekken;
  • Perspectief van de toezichthouder; en
  • Voorbereid zijn op een datalek.

Investering

De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon).

Extra voordelen:

Aanmelden

Na aanmelding krijgt u toegang tot de opleiding (module) in het opleidingsportaal van Duthler Academy. De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.