Training verantwoordingsplicht en verantwoorden voor medewerkers

125 exclusief btw

In deze training worden de Accountability Seal Policy en de TTP Gedragscode AVG toegelicht en krijgt de deelnemer heel praktisch uitgelegd welke werkzaamheden gedaan moeten worden om tot een zelfverklaring te komen die omgezet wordt naar een Accountability Seal. Tevens wordt de deelnemer attent gemaakt op de beschikbare hulpmiddelen.

Categorie:

Bedrijven die zich aangesloten hebben bij het MYOBI Vertrouwensnetwerk hebben zich ook gecommitteerd aan de TTP-policy. Een onderdeel van deze policy is de Accountability Seal Policy waarin de verantwoordingsplicht voor het beschermen van persoonsgegevens is opgenomen. Om een consistente verantwoording mogelijk te maken, wordt de TTP Gedragscode AVG gebruikt als norm.

MYOBI biedt handreikingen, baselines en een sjabloon zelfverklaring aan ter ondersteuning van de uitvoering van het verantwoorden. Tijdens de training worden deze hulpmiddelen doorgenomen en verder toegelicht.

Inhoud

De training biedt een praktische uitleg hoe een deelnemer van MYOBI verantwoording moet afleggen en welke hulpmiddelen hiervoor beschikbaar zijn.

Investering

De training duurt 1 uur en kost € 125 exclusief BTW.

Kenmerken

  • Per Teams (verschillende bedrijven) of Inhouse;
  • Een workshop gericht op training van medewerkers die de verantwoording moeten uitvoeren;
  • Doelgroep: management en medewerkers;
  • Duur van de workshop: 1 uur;
  • Toetsvragen: nee;
  • Betalen: € 125 voor deelnemers aan een workshop per Teams.