Training verantwoordingsplicht en verantwoorden voor FG’s

250 exclusief btw

Bedrijven die aangesloten zijn bij het MYOBI Vertrouwensnetwerk dienen verantwoording af te leggen over de naleving van de TTP Gedragscode AVG. Hiervoor geeft het bedrijf een zelfverklaring af met het behaalde volwassenheidsniveau. Deze training is bedoeld voor FG’s die een bevestiging bij de zelfverklaring van het bedrijf moeten afgeven.

Categorie:

In het Accountability Seal Register zijn de Accountability Seals van bedrijven opgenomen. De Seal geeft tot uitdrukking op welk volwassenheidsniveau het bedrijf de bescherming van persoonsgegevens heeft ingeregeld. Anderen moeten kunnen vertrouwen op dit getoonde niveau.

Om deze reden moet een FG een bevestiging afgeven bij de zelfverklaring van het bedrijf waarin aangegeven wordt of de FG dit niveau onderschrijft of tot een ander oordeel komt. De FG maakt hiermee aantoonbaar dat het de wettelijke taak voor het toezien op naleving van de AVG heeft uitgevoerd.

Het oordeel van de FG in de bevestiging is belangrijk voor andere deelnemers van het MYOBI Vertrouwensnetwerk omdat zij dit meenemen in hun afweging om persoonsgegevens te gaan delen of te blijven delen.

Omdat de wet geen concrete kwaliteitseisen aan de FG stelt, maar in het vertrouwensnetwerk wel gesteund wordt op het oordeel van de FG, stelt MYOBI concrete eisen aan de FG. Eén van de eisen is dat de FG de training voor het afgeven van een bevestiging bij een zelfverklaring heeft gevolgd en een positief resultaat voor het tentamen behaald. Deze training betreft de verplichte training waarna de FG het tentamen kan afleggen.

In de training krijgt de FG uitleg over het MYOBI Vertrouwensnetwerk en het verantwoorden over de naleving van de TTP Gedragscode AVG. Daarna komt het afleggen van verantwoording door het bedrijf aan de orde en de bevestiging die de FG daarbij geeft. Om die bevestiging te kunnen afgeven wordt van de FG verwacht dat hij/zij kan onderbouwen met een dossier hoe tot het oordeel is gekomen.

Inhoud

De verplichte training voor FG’s die zich willen kwalificeren om een bevestiging bij de zelfverklaring af te geven.

Investering

De training wordt online gegeven en duurt 2 uur. De FG moet daarna in staat zijn om het tentamen met open vragen te maken.

Kenmerken

  • Een training gericht op de FG die de bevestiging moet afgeven bij de zelfverklaring;
  • Doelgroep: FG’s die de bevestiging bij de zelfverklaring moeten afgeven;
  • Duur van de training: 2 uur
  • Tentamen: ja (betreft een tentamen met open vragen).

Leerdoelen

FG moet voldoende kennis en vaardigheden bezitten om een bevestiging bij de zelfverklaring te kunnen geven zodat de deelnemers in het vertrouwensnetwerk op deze bevestiging kunnen steunen.