Training beschermen van bedrijfsgeheimen

Bedrijfsgeheimen zijn van essentieel belang voor de continuïteit van een bedrijf. Het beschermen en onder regie delen van bedrijfsgeheimen is ingeregeld om de vertrouwelijkheid hiervan te bewaken én de bedrijfsgeheimen uit te nutten ten behoeve van de bedrijfsvoering. Voor het organiseren van het beschermen van bedrijfsgeheimen zijn getrainde medewerkers, sleutelfunctionarissen, nodig.

Deze, veelal “inhouse”, training biedt sleutelfunctionarissen de achtergronden voor het effectief organiseren en georganiseerd houden van bedrijfsgeheimen. Het voordeel van deze “inhouse” training is dat betrokken medewerkers een gezamenlijke visie op het beschermen van bedrijfsgeheimen gaan ontwikkelen waarna deze uitgewerkt kan worden. Een goede bescherming van bedrijfsgeheimen is voorwaardelijk om een beroep te kunnen doen op de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb).

Docent: Caroline Willemse

Vragen?

Neem gerust contact met ons op om uw behoefte met ons te bespreken.

Start

 • Op aanvraag

Duur

 • 4 uur

Investering

 • Op aanvraag

Bedrijven werken veelal met bedrijfsgeheimen zonder ze expliciet te onderkennen. Dat gaat goed zolang er niets mis gaat. Als het misgaat dan wordt vaak onderkend dat de betreffende informatie geheim had moeten blijven. De medewerker die de informatie heeft gedeeld is zich vaak niet bewust dat hij een bedrijfsgeheim ongewenst buiten het bedrijf heeft gebracht. Deze “inhouse” training is bedoeld om medewerkers mee te nemen in het belang van bedrijfsgeheimen voor een bedrijf waardoor ook de intrinsieke motivatie ontstaat om op de bescherming van bedrijfsgeheimen toe te zien. Een goede bescherming van bedrijfsgeheimen is voorwaardelijk om een beroep te kunnen doen op de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb).

Een goed begin is om te starten met een brainstormsessie wat de bedrijfsgeheimen van het bedrijf zijn. Vaak wordt binnen een bedrijf hier verschillend over gedacht maar door het luisteren naar de argumenten komt een lijst met bedrijfsgeheimen tot stand. Het is handig om een dergelijke discussie te houden aan de hand van een lijst met kenmerken waaraan informatie moet voldoen om te worden benoemd als bedrijfsgeheim. Gedurende de discussie ontstaat ook draagvlak om bedrijfsgeheimen te beschermen.

Nadat de bedrijfsgeheimen zijn benoemd volgt een inschatting van het risico dat het bedrijfsgeheim ongewenst ter kennis komt aan een derde partij. Daarna kan worden bepaald welke technische en organisatorische maatregelen nodig zijn om de bedrijfsgeheimen effectief te beschermen.

Maatregelen die besproken worden zijn onder andere:

 • Het inventariseren en documenteren van bedrijfsgeheimen;
 • Het benoemen van rollen met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die de organisatie van de bedrijfsgeheimen dragen;
 • Interne communicatie en training. Medewerkers bekend maken wat de bedrijfsgeheimen zijn en welke maatregelen hiervoor in acht moeten worden genomen;
 • Zorgen dat partners (klanten, ZZP’ers en leveranciers) beschikken over voldoende kennis door het organiseren van externe trainingsprogramma’s;
 • Organiseren van contractuele bescherming door met partners overeenkomsten af te sluiten over het beschermen en onder regie gebruiken van bedrijfsgeheimen. De partners kunnen klanten en leveranciers, maar ook aan ZZP’ers die tijdens het uitvoeren van een opdracht toegang krijgen tot de bedrijfsgeheimen. De waarde van deze afspraken neemt toe als de partners gebruikers zijn van het vertrouwensnetwerk, de TTP-policy omarmen en de contractafspraken hierop zijn afgestemd; en
 • Het door de partners van leggen van verantwoording over het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen op het vlak van het beschermen van bedrijfsgeheimen.

Omdat bedrijfsgeheimen bestaan uit bedrijfs- en persoonsgegevens, zijn mogelijk al maatregelen getroffen om deze gegevens te beschermen. Dit moet onderkend worden om geen overlap te krijgen bij het vaststellen of de maatregelen effectief hebben gewerkt.

Tijdens de “inhouse” training geven de deelnemers een aanzet tot het formuleren of aanscherpen van het beleid en wijzen zij medewerkers toe aan rollen. Ook een eventuele (gedeeltelijke) uitbesteding van een deel van het proces en het inhuren van experts komen aan de orde.

De “inhouse” training is bedoeld voor medewerkers die betrokken worden bij het organiseren en onder regie gebruiken van de bedrijfsgeheimen. Het bestaat uit het voorbereiden, het verzorgen en het bespreken van de uitkomsten van de training met de sleutelfunctionarissen, het management en de bedrijfsleiding. De “inhouse” training wordt bedrijfsspecifiek gemaakt.

Tijdens de “inhouse” training worden de volgende onderwerpen besproken:

 • Achtergronden van het organiseren van bedrijfsgeheimen;
 • Bedrijfskundige betekenis van het beschermen van bedrijfsgeheimen voor de bedrijfsleiding, het management en de medewerkers;
 • Het wettelijk kader van de Wbb;
 • Organiseren van het beschermen van bedrijfsgeheimen;
 • Benoemen van rollen met taken en verantwoordelijkheden;
 • (Gedeeltelijke) uitbesteding van het proces en inschakeling van experts;
 • Het opstellen van beleid;
 • Inventariseren en registreren van bedrijfsgeheimen;
 • Risicoanalyse van bedrijfsgeheimen;
 • Het treffen van maatregelen om bedrijfsgeheimen te beschermen; en

Het vaststellen dat maatregelen effectief gewerkt hebben.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de cursus in onze leeromgeving. De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief btw en per persoon).

Deelnemers van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en de The Hague Security Delta krijgen 15% korting op het volledige opleidingsaanbod. Neem contact op met onze servicedesk.

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Op de agenda van de bedrijfsleiding blijft maar kennis- en verandermanagement staan en elk jaar blijkt dat er eigenlijk niet veel is gebeurd. Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl. Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseurs.