Profiling (C8)

500 exclusief btw

Profiling is slechts in bepaalde gevallen toegestaan. Deelnemers die dit onderdeel gevolgd hebben weten wat profiling inhoudt, in welke gevallen onder welke voorwaarden profiling is toegestaan, en welke procedures en maatregelen getroffen moeten worden om aan de regels die de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt aan profiling te kunnen voldoen.

Door: Duthler Associates

Docent: Philip Coté.

De deelnemers aan de module zijn in staat het privacybeleid en compliancebeleid zodanig in te richten dat en te beoordelen of aan de voorwaarden op dit punt wordt voldaan. Ook zal de verantwoordelijke zijn informatiebeleid moeten aanpassen aan de AVG alsook het bewijs zodanig moeten vastleggen dat hij kan aantonen aan de AVG te voldoen.

Inhoud

Programma:

  • Profilering in de praktijk;
  • Profilering (verbod) onder de Wbp;
  • Profilering (verbod) onder de AVG;

Investering

De investering voor de module bedragen €500, – (exclusief btw en per persoon).

Extra voordelen:

Aanmelden

Na aanmelding krijgt u toegang tot de module in onze leeromgeving. De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.