Privacy by design en privacy by default (C5)

500 exclusief btw

In deze module worden de principes van privacy by design en default nader toegelicht. Ingegaan wordt op de achtergrond, de bedoeling en de betekenis van deze principes.

Door: Duthler Associates

Docent: André Biesheuvel

Deze module gaat dieper in op artikel 25 van de AVG. Dit artikel gaat over het beginsel  van ‘Gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen’, beter bekend in de Engelse formele tekst van de AVG als ‘Data Protection by Design & by Default’. Artikel 25 van de AVG biedt de verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid in gesprek te gaan met zijn leverancier van maatregelen en oplossingen om hem in die maatregelen en oplossingen te faciliteren zodat de verwerkingsverantwoordelijke kan waarborgen en aantonen dat door gebruik van die maatregelen en oplossingen alle verwerkingen van persoonsgegevens voldoen aan de AVG.

Inhoud

Programma:

  • Context ‘Data Protection by Design & by Default’;
  • Wettelijk kader ‘Data Protection by Design & by Default’;
  • Wettelijk kader begrijpelijk gemaakt;
  • Belang ‘Accountability’ en ‘Compliance’; en
  • Organiseren ‘Accountability’ en ‘Compliance’.
  • Data Protection by Design & by Default uitgewerkt

Deelnemers aan deze module kunnen deze principes zodanig vertalen naar hun eigen organisatie dat de middelen waarmee verwerkingen van persoonsgegevens worden gevoerd alsmede de verwerkingen zelf voldoen aan deze principes. Ook kunnen zij de middelen waarmee verwerkingen van persoonsgegevens worden gevoerd en de bijbehorende procedures en maatregelen beoordelen naar de mate waarin zij voldoen aan de principes van privacy by design en default. Tevens zijn zij in staat de eisen te formuleren in bijvoorbeeld aanbestedingsprocedures voor de aanschaf of ontwikkeling van informatiesystemen.

Investering

De kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon).

Meer voordelen:

Aanmelden

Na aanmelding krijgt u toegang tot de opleiding (module) in het opleidingsportaal van Duthler Academy. De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.